Mieszkańcy Tychów o zakłóceniach w dostawie wody dowiedzą się z SMS-a

Realizując swoją strategię rozwoju, tyskie „Wodociągi” uruchomiły systemową funkcjonalność, polegającą na przekazie informacji SMS-owej na temat zakłóceń w dostawie wody. Działanie to ma umożliwić jeszcze lepszy dostęp do bieżących informacji o sytuacji na sieci wodociągowej. Z tego nowoczesnego narzędzia informatycznego RPWiK Tychy S.A. korzysta dzisiaj już ponad 4 tysiące odbiorców wody.

Jakość wody dostarczanej przez tyskie „Wodociągi” do niemal 250 tysięcy mieszkańców w Tychach, Bieruniu, Łaziskach Górnych, Lędzinach, Orzeszu, Brzeszczach, Bojszowach, Wyrach, Kobiórze, jest bardzo dobra i należy do najwyższych w Polsce. To także zasługa sukcesywnie prowadzonych przez RPWiK Tychy S.A. inwestycji w sieć wodociągową.

W tym roku na inwestycje te zostało przeznaczonych blisko 8 milionów złotych. Przebudowanych zostanie ponad 20 kilometrów odcinków sieci wodociągowej. Prace związane z modernizacją wodociągów często powodują jednak przejściowe utrudnienia w dostawie wody. Aby zminimalizować uciążliwości z tym związane, Przedsiębiorstwo postanowiło jeszcze lepiej informować o nich swoich odbiorców wody. Idąc w tym kierunku, uruchomiło nowoczesne i praktyczne narzędzie powiadamiania – system informacyjny SMS.

– Postanowiliśmy pójść krok dalej w stosunku do dnia dzisiejszego, ponieważ informacje dostarczane poprzez tradycyjne metody, jak np. ogłoszenia w miejscach publicznych, nie zawsze trafiają do wszystkich zainteresowanych. Telefonem komórkowym właściwie dysponuje dzisiaj każdy, stąd, by jak najskuteczniej docierać do odbiorców z informacją o zakłóceniach w dostawie wody, zwłaszcza tych nieplanowanych, wdrożyliśmy system powiadomień SMS, który cały czas się rozwija i jak do tej pory doskonale się sprawdza. Dziś usługą objętych jest już przeszło 4 tysiące osób, a zainteresowanych cały czas przybywa. Należy pamiętać, że czynność uruchomienia tej usługi, poprzedzona musi być zgodą odbiorcy wody – mówi Krzysztof Zalwowski – prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Usługa skierowana jest do wszystkich mieszkańców, nie tylko do tych, którzy mają podpisaną z Przedsiębiorstwem umowę o dostarczanie wody, ale także do osób mieszkających w budynkach wielolokalowych. Wysyłką SMS-ów zajmuje się zautomatyzowany system.

– Informacja SMS wysyłana jest przez system do osób, których populacja generowana jest automatycznie poprzez zaznaczenie przez dyspozytora Przedsiębiorstwa obszaru wpływu potencjalnej awarii. Taka formuła współpracy z odbiorcami ma ten zasadniczy walor, że odbiorcy odpowiednio wcześnie mogą przygotować się do niezbędnych, ale bywa, że uciążliwych, działań Przedsiębiorstwa – dodaje prezes.

Jak można włączyć usługę powiadamiania SMS?

– Poprzez interaktywny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach: http://rpwik.tychy.pl/. W formularzu należy wpisać swój numer telefonu i adres zamieszkania. Klient otrzyma SMS-a z kodem potwierdzającym chęć subskrybowania powiadomień. Od tej pory będzie otrzymywał powiadomienia. W każdej chwili może je także wyłączyć – stwierdza prezes Krzysztof Zalwowski.

W pełnym zakresie swego działania usługa powiadamiania SMS-em jest bezpłatna. Po kilku miesiącach od uruchomienia system rozbudował się także o funkcję powiadamiania o dacie przekazania odczytu, a także o informacje na temat rozliczenia za dostarczoną wodę.

Usługa SMS działa w „Wodociągach” w ramach wdrożonego już wcześniej systemu IBOK – Internetowego Biura Obsługi Klienta, które umożliwia również skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury. Odbiorcy mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swoich kont klienta, takich jak: rozliczenia bieżące, analizy zużycia wody, prowadzone sprawy oraz mogą dokonywać płatności elektronicznych. Warto dodać, że dla klientów korzystających w IBOK-u z usług e-faktura oraz e-odczyt, przewidziana jest znacząca zniżka opłaty abonamentowej.      Z IBOK-a korzysta obecnie blisko 6 tysięcy kontrahentów Przedsiębiorstwa.

– Jesteśmy przekonani, że nasze dzisiejsze starania związane z przekazem informacji, w znaczący sposób podniosą standard współpracy z partnerami handlowymi Przedsiębiorstwa – odbiorcami dostarczanej przez nie wody – podsumowuje prezes Krzysztof Zalwowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.