Rozmowa z Duszpasterzem Środowiska Tarnobrzeskiego ks. Adamem Markiem

ks. Adam MarekBardzo proszę o przybliżenie nam swojej drogi kapłańskiej.

Jestem kapłanem wyświęconym w roku 1988, w Przemyślu. Po reorganizacji diecezji w Polsce pozostałem w utworzonej diecezji sandomierskiej. Od 2003 roku jestem proboszczem w nowo utworzonej parafii pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Zatem oprócz pracy duszpasterskiej związanej szczególnie z tworzeniem nowej wspólnoty parafialnej oraz jej funkcjonowaniem,  wiele czasu i energii poświęcam na prace związane z rozbudową kościoła, budynku parafialnego oraz zagospodarowaniem otoczenia. Chociaż wiele wykonaliśmy w tym czasie, to jednak nadal pozostaje jeszcze kilka koniecznych inwestycji.

Obecnie pełnię także funkcję dziekana dekanatu Tarnobrzeg – Południe, jestem także kapelanem KM Policji w Tarnobrzegu, a od ubiegłego roku decyzją ks. Biskupa Ordynariusza K. Nitkiewicza zostałem mianowany duszpasterzem Tarnobrzeskich Wodociągów, z czego osobiście bardzo się cieszę, bo okazuje się, że oprócz realizacji mego powołania, jednocześnie bardzo ubogacam się  wejściem w to prężnie działające Duszpasterstwo.

Proszę nam powiedzieć, jak powinniśmy zachęcać naszych pracowników do liczniejszego udziału  w pielgrzymce?

Pielgrzymka to jeden z ważnych przejawów  naszego życia religijnego. Oprócz swej funkcji kultowej, to także szczególna forma integracji międzyludzkiej. W czasach, w których żyjemy, kiedy wielką bolączką jest utrata wspólnotowości, kiedy tak mocno zakorzenia się indywidualizm, pielgrzymka daje szczególną okazję realizacji potrzeby bycia z innymi, odkrywania, że inni ludzie, z którymi żyję, pracuję, odpoczywam też mają potrzeby duchowe, też pragną je wyrażać, to odkrywanie że inni też szukają w swym życiu, tego co najważniejsze, wartości nieprzemijających, po prostu – szukają i pragną Pana Boga.

Zatem zachęta powinna iść w dwóch kierunkach: aby dać szansę Jezusowi na spotkanie z Nim i Jego Matką właśnie poprzez pielgrzymkę, poprzez spotkanie w tak ważnym miejscu, jakim jest dla nas Jasna Góra i po drugie: aby spotkać się z innymi w innym wymiarze, w wymiarze duchowym, by potem razem łatwiej było nam iść w codzienności, w naszej pracy do wspólnego celu.

A teraz jak powinniśmy się przygotować do pielgrzymki?

Myślę, że to przygotowanie już się w pewnym sensie zaczęło i trwa. Mianowicie zauważyłem, że kiedy kończy się jedna pielgrzymka, to już nasze myśli wybiegają do przodu, do następnej, w ten sposób już duchowo wkraczamy w nowy etap przygotowania. Oczywiście chodzi teraz o to, aby to przygotowanie trwało i było jak najlepsze. Zatem rozmawiajmy z innymi, wzajemnie się zachęcajmy, mówmy o korzyściach wynikających ze wspólnego pielgrzymowania. Pamiętajmy, że Bóg czeka, by nam okazać swą łaskę, a czyni to wtedy, gdy jesteśmy otwarci, gdy jej pragniemy. Zatem otwierajmy się na Jego dary.

Myślę, że ten rok w którym przeżywać będziemy uroczystość beatyfikacji sł. B. Jana Pawła II szczególnie wyraźnie wskazuje nam, jak ważną rolę w naszym życiu religijnym, w naszym dążeniu do Boga spełnia pielgrzymowanie, wszak nazywamy Go między innymi Papież – Pielgrzym.

Na koniec tej krótkiej rozmowy proszę o osobiste przesłanie jako osoby odpowiedzialnej za duchowy wymiar pielgrzymki do jej uczestników.

Przesłanie tegorocznej pielgrzymki podpowiada nam temat Roku Duszpasterskiego: „W komunii z Bogiem”. Rzeczywiście stwierdzić należy, iż nieodzowna jest komunia z Bogiem, aby nasze życie, które jest przecież pielgrzymowaniem przez ziemię do naszego Ojca miało swój sens  i smak, a nade wszystko było spełnieniem woli Bożej. Komunia z Bogiem równocześnie warunkuje komunię z człowiekiem, więc dzięki temu łatwiej jest iść przez życie, wzajemnie sobie pomagając i świadcząc miłość. Dlatego zadbajmy o to, by żyć autentycznie w komunii z Bogiem oraz naszymi braćmi i siostrami.

Niech tegoroczna pielgrzymka będzie tym szczególnym darem do pogłębienia naszej więzi z Bogiem oraz Matką Jezusa i naszą Matką, której przecież tak bardzo zależy, abyśmy czynili wszystko, czego pragnie Jej Syn. Tego życzę wszystkim uczestnikom Pielgrzymki oraz ich bliskim w imieniu własnym oraz Środowiska Tarnobrzeskich Wodociągów, którzy są organizatorem tegorocznej Pielgrzymki, a którzy wkładają tyle serca i sił, by tegoroczna pielgrzymka znów przyniosła obfite i upragnione owoce.   Szczęść Boże i do zobaczenia!

Dziękując za udzielenie odpowiedzi na pytania, życzę księdzu, by Jego dalsza posługa jako Duszpasterza Środowiska Tarnobrzeskiego była wypełniona Bożą miłością, szacunkiem i owocną współpracą z naszym środowiskiem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.