Ks. dr Jerzy Jurkiewicz – opiekun duchowy naszej branży w diecezji tarnowskiej.

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

 

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz urodził się 26.09.1967 roku, pochodzi z Jastrzębi koło Ciężkowic.

Ukończył LO w Bobowej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Tarnowie (1986-92) i w 1992 r. uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii, tytuł pracy: „Cnota pokory w ujęciu ks. Stanisława Witka.”

Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1992 r. z rąk biskupa Józefa Życińskiego pracował w duszpasterstwie parafialnym, pierwsza parafia Limanowa-Sowliny.

W latach 1993 – 1998 odbył studia specjalistyczne z Filologii Klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem magistra.

W latach 1998-2004 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie. Od 1998 r. był wykładowcą języka łacińskiego, greckiego i historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie agregowanym do Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie (obecnie: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie).

W roku 2002 ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej w  Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.

W latach 1999-2006 odbył studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uwieńczone doktoratem z teologii na podstawie pracy: „Ambrozjańska koncepcja wolności chrześcijańskiej w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z  dworem cesarskim” napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Antoniego Żurka.

W 2012 roku Ks. dr Jerzy Jurkiewicz został wikariuszem biskupim ds.  zakonnych.

9 lutego 2014 roku wraz z funkcją proboszcza parafii św. Małgorzaty przejął funkcję dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum oraz Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w  Nowym Sączu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.