W Jaworznie ruszyło ultranowoczesne ujęcia wody pitnej.

19 mln zł, 16 miesięcy, 192 tony piasku mieszczących się w 8 filtrach węglowych, 8 ton węgla aktywnego znajdujących się z 6 filtrach węglowych. Ponadto 15 km kabli teletechnicznych i ponad 3 km wewnętrznej instalacji wodociągowej. To elementy składowe nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Jaworznie, która powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

11 września oficjalnie uruchomiono pierwsze w Jaworznie powierzchniowe ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Ujęcie będzie produkować wodę dla 4 000 mieszkańców. Wszystko dzięki maksymalnej produkcji dobowej, która wynosi 10 000 m3 na dobę.

Jakość pierwsza klasa

3 lipca ujęcie Piaskownia zostało wprowadzone w fazę rozruchu. Jego całkowite uruchomienie oznacza rozpoczęcie i zwiększenie własnej produkcji wody pitnej dla miasta i jego mieszkańców o blisko 40%.

Woda na ujęciu pobierana jest bezpośrednio z Kanału Centralnego. Już sama jakość wody powierzchniowej w kanale określana jest jako pierwsza klasa czystości. Dla dalszego ekologicznego i prawidłowego uzdatnienie wody, tak aby stała się ona wodą zdatną do spożycia przez ludzi, zastosowano szereg nowych rozwiązań. Bo jak wiadomo chlorowanie już dawno przeszło do lamusa. Powstały nowe budynki, w których zainstalowano m.in. kolumnę desorpcji, odpowiedzialną za usunięcie dwutlenku węgla oraz za natlenienie wody, filtry piaskowe i węglowe do zatrzymania wszelkich zawiesin i związków organicznych, a także system ozonowania wody i lampy UV służące do  redukcji z wody substancji organicznych.

Dzięki Piaskowni zmniejszy się ilości kupowanej wody od zewnętrznych dostawców. Ponadto  19 milionowa inwestycja to gwarancja zastosowania najnowszej technologii do produkcji wody dobrej jakości, którą spożywać będą mieszkańcu naszego miasta  – tłumaczył Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.

Woda dla mieszkańców

Woda z ujęcia, będzie trafiać do mieszkańców wybudowaną w ulicy Kolejarzy i ulicy Bukowskiej magistralą wodociągowej o długości 3,4 kilometrów. Do magistrali woda wtłaczana będzie pompami wprost ze zbiornika o pojemności 500 metrów sześciennych. Magistrala wodociągowa przeszła już próby szczelności i od 11 września 2013 roku transportuje wodę do miasta oraz na zbiorniki zlokalizowane w dzielnicy Warpie. Wodę z Piaskowni spożywać będą mieszkańcy Szczakowej, Góry Piasku, oraz częściowo mieszkańcy Śródmieścia, os. Podłęże i os. Stałego.

Multimedialna ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna na ujęciu Piaskownia skierowana jest do dzieci i młodzieży. Ma na celu uświadomienie jak cenna dla życia jest woda a także zaprezentowanie układu technologicznego ujęcia i sposobu uzdatniania wody. 

Ścieżka edukacyjna na takim obiekcie to zupełna nowość. Podobne zazwyczaj funkcjonowały w oczyszczalniach czy parkach.  Nigdy wcześniej na ujęciu wody pitnej. Spółka wodociągowa z Jaworzna poszła jednak o krok dalej i zdecydowała się na stworzenie multimedialnej ścieżki edukacyjnej na miarę XXI wieku.

Audio-przewodnik, komiks i gra

Szlak składa się z kilku elementów. Pierwszy, najważniejszy, to audio-przewodnik nagrany przy współpracy mieszkańców Jaworzna. Podczas castingu wyłoniono jaworznian, którzy użyczyli swoich głosów.

Przewodnik to rozmowa prowadzona pomiędzy pracownikiem stacji (w tej roli Pan Kamil Maliszewski), a zagubionym w okolicach SUW chłopcem (w tej roli Kacper Pacut). Dialog w łatwy i subtelny sposób prowadzi zwiedzającego po siedmiu najważniejszych etapach uzdatniania wody: ujęciu brzegowym, komorze zbiorczej, kolumnie desorpcji i koagulacji, filtrach piaskowych, ozonowaniu, filtrach węglowych wraz z lampami UV oraz zbiorniku wody uzdatnionej. Przy każdym etapie podróży  zamontowane w języku polskim i angielskim tablice informacyjne opisują zachodzące w danym miejscu procesy i zjawiska.

Kolejny etap to komiks, który każdy może zabrać ze sobą do domu i w ten sposób opowiedzieć o pracy ujęcia najbliższym. Końcową i ostatnią część ścieżki stanowi gra, dzięki której zwiedzający mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat Stacji Uzdatniania Wody Piaskownia. Nagroda jest cenna – kubeczek własnoręcznie uzdatnionej wody – a dodatkowo nauka połączona z zabawą i rywalizacją.

Każdy kto nie odwiedził jeszcze stacji, nie spróbował swoich sił w grze i wyprodukowanej w niej wody koniecznie musi odwiedzić nowoczesny obiekt przy u. Bukowskiej w Jaworznie!

Budowa SUW Piaskowania jest częścią projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. Jego koszt to ponad 122 mln zł brutto, z czego 65 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. Oprócz ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstaje ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.