Duszpasterze

Duszpasterz Krajowy ks. Grzegorz Krząkała

 

Duszpasterz  środowiska w Krakowie  ks. Infułat  Jerzy Bryła

Duszpasterz  środowiska w Bielsku Białej  ks. Kan. Zbigniew  Powada

Duszpasterz środowiska Okręgu Częstochowskiego ks. Kan. Jarosław Sroka

Duszpasterz  środowiska w Kłodzku ks. Jacek Tomaszewski

Duszpasterz  środowiska w Przemyślu ks. Robert Drążek

Duszpasterz diecezjalny  środowiska w  Rzeszowie ks. Waldemar  Dopart

Duszpasterz  środowiska w  Szczecinie ks. Ryszard Kamiński

Duszpasterz  środowiska w  Łomży  ks. kan. Robert Śliwowski

Duszpasterz  środowiska w  Nowym  Sączu  ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Duszpasterz  środowiska w  Radomiu ks. kan. Wiesław Lenartowicz

Duszpasterz  środowiska w Ełku  ks. Jan Stanisław Ostrowski

Duszpasterz  środowiska w  Białymstoku ks. Alfred Butwiłowski

Duszpasterz  środowiska w Bydgoszczy ks. Franciszek Nowakowski

Duszpasterz  środowiska w  Lublinie ks. lic. Zenon Małyszek

Duszpasterz środowiska w Tarnobrzegu ks. Adam Marek

Duszpasterz środowiska w Inowrocławiu ks. bp dr Radosław Orchowicz

Duszpasterz środowiska w Olsztynie  ks. prałat Jan Szymko

Duszpasterz środowiska w Kielcach ks. Grzegorz Kuta

Duszpasterz środowiska w Siedlcach ks. kan. Krzysztof Pawelec