Do wodociągów w Jaworznie płyną kolejne miliony!

15 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczono potwierdzenie o dofinansowanie ze środków europejskich II fazy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie.

W imieniu Ministra Środowiska przedstawicielom zarządu MPWiK, dokumenty wręczył Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie  ma nastąpić jeszcze w I kwartale 2013 roku.

Jak wynika z opracowań, druga część Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, szacowana jest na blisko 63 mln zł brutto. Natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26 mln 560 tys. zł brutto.

Środki te pozwolą na budowę 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie robót modernizacyjnych oczyszczalni Jeleń Dąb, a także na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory. Dzięki temu do nowoczesnego systemu kanalizacji dostęp uzyska kolejne 2.140 osóbwyjaśnia Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra.

 Obecnie w  Jaworznie prowadzona jest pierwsza część zadania. I jak podkreśla zarząd MPWiK, niemożliwa do zrealizowania bez pomocy gminy i Prezydenta Miasta, który regularnie przekazuje środki finansowe, stanowiące wkład własny projektu, a także zagwarantował zabezpieczenie 30 milionowej pożyczki z WFOŚ w postaci  nieruchomości gminnych.

Łączna wartość I i II fazy budowy kanalizacji w Jaworznie szacowana jest na kwotę 269 mln zł. Z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności stanowić będzie ok. 136 mln zł. Pozostała cześć pochodzić będzie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i miejskiej spółki kanalizacyjnej.

Pierwsza faza jaworznickiego projektu, która obecnie jest realizowana ma zakończyć się początkiem 2014 roku. Dzięki niej w mieście powstanie 86 km nowej kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody SUW Piaskownia. Z tej nowej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. mieszkańców. Już teraz w ramach pierwszej fazy powstało 58,9 km kanalizacji. Stanowi to 68% z docelowych 86 km, które zostanie wybudowane do 2014 roku. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2015 roku 95 proc. mieszkańców aglomeracji Jaworzno musi być podłączonych do kanalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.