Rok w jaworznickich wodociągach

Rok 2012 był dla jaworznickich wodociągów rokiem wyjątkowym, bogatym w ważne wydarzenia, zwłaszcza te inwestycyjne i medialne.  

Rok zaczął się mobilizująco.

Miesiąc luty i marzec 2012 na pewno zapisze się w kartach historii spółki jako czas trudny i wymagający dodatkowego zaangażowania. Splot różnych okoliczności pokazał, że firma musiała stawić czoła licznym zamrożeniom, jakie powstały na sieci wodociągowej. Przez prawie dwa miesiące, przy usuwaniu usterek, wynikających z minusowych temperatur pracowało non stop 40 osób. W tym czasie przedsiębiorstwo dostarczyło mieszkańcom, których dotknął kryzys, ponad 20 600 sztuk 10-litrowych worków z wodą. Ta akcja pochłonęła sporo czasu, a także środków finansowych. Jednak ważne jest, iż z tej mroźnej lekcji firma wyciągnęła wnioski. Na podstawie sytuacji, opracowana została wewnętrzna księga zarządzania kryzysowego. Firma zakupiła dodatkowy sprzęt w tym: agregat prądotwórczy. W przyszłych planach jest także rozbudowa centrali telefonicznej oraz systemu  GIS w celu obsługi zdarzeń kryzysowych. Po tym zdarzeniu, w najbardziej wymagających miejscach, wymieniono prywatne przyłącza oraz sieć wodociągową za ponad 300 tys. zł.  Wymianie poddane zostały rurociągi znajdujące się m.in. na ulicy Pracy, Żeromskiego, Stokrotki, Zabłocie, Zdrowia.

14 mln zł na inwestycje

Ale kończący się rok to nie tylko zamrożenia. Poza wyjątkowymi zdarzeniami, MPWiK realizował wiele bieżących, zaplanowanych inwestycji o łącznej wartości 14 mln zł. W planie inwestycyjnym spółki znalazły się zadania bezpośrednio wpływające na jakość świadczonych usług, a także zadania wyznaczające kierunek rozwoju. Jednym z takich zadań była  budowa przepompowni Biały Brzeg. Przy tej inwestycji prace trwały od 2011 roku i kosztowały firmę 5 mln. zł brutto. Połowę kwoty na ten cel przekazał Południowy Koncern Węglowy, bowiem realizacja przepompowni została wymuszona m.in. przez osiadanie terenu po eksploatacji górniczej. Obecnie obiekt oraz dwa nowe  kolektory, gwarantują niezawodny i ciągły przepływ ścieków na oczyszczalnię. Zrealizowanie powyższego zadania wiąże się także
z dostosowaniem infrastruktury kanalizacyjnej do trwającego obecnie w mieście projektu unijnego. Niebawem tymi kolektorami popłyną ścieki z północnych dzielnic Jaworzna,
w których prowadzona jest inwestycja. Mowa tu o osiedlach Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn i Ciężkowice.

Kontynuacja i rozpoczęcie nowych zadań

W 2012 roku jaworznicka spółka prowadziła dalsze prace związane z modernizacją zbiorników wody pitnej Warpie. To kontynuacja i druga faza tej ważnej inwestycji. Podjęty etap zakłada renowację zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem skarp ziemnych, wymianę izolacji oraz stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego wraz z aparaturą kontrolno pomiarową. Ta dwu milionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2013r.

Także w przyszłym roku zakończy się, rozpoczęty w październiku, remont ujęcia Jarosław Dąbrowski. Ujęcie zyska nowy blask i standard. W miejsce obecnie pracujących odżelaziaczy pojawi się przyjazna dla środowiska technologia uzdatniania wody, składająca się z aeracji, dwustopniowej filtracji na filtrach piaskowo-żwirowych, ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu.Obiekt po liftingu da mieszkańcom nową, lepszą jakość produkowanej wody.

Działania w dzielnicach

Rozliczając rok w jaworznickich wodociągach należy wspomnieć o modernizacji rur wod-kan. W 2012 roku wymiana i budowa sieci została zrealizowana w najliczniej zamieszkałych dzielnicach miasta: osiedlu Stałym (ulica Kalinowa wraz z nadzorem nad wymianą sieci magistralnej przy przebudowie układu drogowego), osiedlu Podłęże (kończące się prace w ulicy Towarowej, Fredry, al. Piłsudskiego), a także w osiedlu Byczyna (ulica Żytnia, Rezedowa). Nie zabrakło także inwestycji z przeznaczeniem pod nowe budownictwo mieszkaniowe. Z tą myślą w ulicy Prostej, Kołłątaja powstała nowa sieć wodociągowa.

Kanalizacja za unijne pieniądze

Omawiając zadania inwestycyjne nie można pominąć 200 milionowego projektu unijnego.
A i w tym zakresie w Jaworznie działo się sporo. W marcu 2012 roku rozpoczęły się prace
w ramach ostatniego kontraktu IV tj. Budowy Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia”. W okresie dziewięciu miesięcy, postawiono m.in. konstrukcję stalową nowego budynku, zakończono budowę tzw. betonowej wanny, gdzie zostaną zainstalowane filtry piaskowe. Wybudowano blisko 2 kilometry wodociągu magistralnego w ulicy Kolejarzy i Bukowskiej. Pozostali wykonawcy także nie próżnowali. We wrześniu zakończyły się prace przy budowie kanalizacji w osiedlu Pieczyska – blisko 6,2 km, a w Ciężkowicach wybudowano już 28 km sieci. Natomiast Góra Piasku i Długoszyn wzbogaciły się o 12 km nowej kanalizacji. Jak łatwo policzyć w 2012 powstało prawie  50 kilometrów unijnej kanalizacji, z 86 zakontraktowanych. Ważna informacja jest też taka, że pragniemy iść za ciosem i dążyć do dalszej rozbudowy kanalizacji w mieście. 6 czerwca Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie II Fazy Projektu kanalizacyjnego. Planowana wartość drugiej części Projektu Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno, szacowanajest na blisko 50 mln zł. W jej głównym zakresie znajdą się roboty oraz inwestycje związane z modernizacją Oczyszczalni Jeleń Dąb, budową kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory.

kolaz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.