Prezydent RP Bronisław Komorowski gratulował wodociągom z Jaworzna.

Jaworznickie wodociągi z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” odebrały certyfikaty “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

 Tegoroczną nagrodą „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” uhonorowanych zostało łącznie 14 zakładów pracy z całego kraju, które na rynku pracy kierują się dobrymi wartościami, popieranymi przez związki zawodowe. Mowa tu m.in. o stabilnym zatrudnieniu, etyce w podejściu do polityki kadrowej, przestrzeganiu bezpieczeństwa i standardów pracy oraz o dialogu z załogą, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego wyniku finansowego.

Jak twierdzą organizatorzy „To bardzo ważne wyróżnienie dla pracodawców, którzy czują się niekiedy osamotnieni, bo przestrzegając przepisów prawa pracy mają większe koszty pracy i niejednokrotnie stają się mniej konkurencyjni dla tych pracodawców, którzy omijają to prawo”.

Do konkursu zdecydowaliśmy się zgłosić jaworznicką spółkę głównie dlatego, że relacje pomiędzy pracodawcą , a jedyną działającą w  firmie organizacją związkową należy uznać za poprawne. Relacje te oparte są na zasadach dialogu społecznego. Kryteria, które pozwalają Komisji Krajowej przyznać certyfikaty Pracodawca  Przyjazny Pracownikom takie jak: zawarcie ponad 95 procent umów o pracę na czas nieokreślony,  gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, powołanie Rady Pracowników, przestrzeganie przepisów bhp oraz dbanie o szeroko pojęty „socjal”, a także prowadzenie negocjacji płacowych w oparciu o wyniki finansowe przedsiębiorstwa, są podstawą codziennej współpracy między  Zarządem, a Komisją Zakładową – tłumaczy Przewodniczący NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik. 

O wyborze zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, w skład której weszli przedstawiciele NSZZ Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego, który od kilku lat sprawuje honorowy patronat nad akcją.  Uroczystość wręczenia certyfikatów “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się we wtorek 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim.

 Chciałbym serdecznie podziękować Komisji Zakładowej za zgłoszenie jaworznickich wodociągów do tego prestiżowego konkursu. To ogromne wyróżnienie dla naszej firmy, a także dla całego Zarządu m.in. za osiągnięcia w komunikacji ze Związkami Zawodowymi oraz całą załogą, a także docenienie  działań w kwestii bezspornego rozwiązywania spraw pracowniczych. Od lat podejmujemy i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania organizacyjno – zarządcze, które mają na celu doskonalenie ogólnych warunków zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie. Inwestujemy i stawiamy na efektywność pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkachdodaje Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. Józef Natonek.

Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.