Kolejny etap modernizacji oczyszczalni.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego zadania to ponad 63 mln zł, z czego ponad 26,3 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Remont oczyszczalni trwa już prawie rok. Rozpoczął się w marcu 2014 roku i zgodnie z planem potrwa do lipca 2015 roku. Przez ten rok udało się wybudować nowy reaktor biologiczny, do którego kilka dni temu przerzucone zostały pierwsze ścieki. Z racji na mechaniczno – biologicznym charakter oczyszczalni ta operacja była niezbędna. W ten sposób zachowana została ciągłość całego procesu oczyszczania ścieków. Bakterie biorące udział w oczyszczaniu, a mówiąc żartobliwie w konsumowaniu ścieków, miały możliwość zaadoptowania się i rozmnażania w nowym miejscu i prowadzenia dalszego zjawiska utleniania związków organicznych – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.   

Kolejnym etapem na drodze do pełnej nowoczesności oczyszczalni będzie wyczyszczenie oraz odnowienie żelbetonowych konstrukcji w starym reaktorze, działającym nieprzerwanie od 1995 roku. Jak nowe wyglądają już trzy osadniki wtórne. Odnowiono im betonowe powierzchnie oraz stalowe mieszalniki. Osadniki wtórne służą do oddzielenia osadu czynnego (żywych bakterii) od oczyszczonych ścieków. Oddzielenie osadu czynnego jest ostatnim krokiem w produkcji oczyszczonych i klarownych ścieków, o stałym wymaganym stężeniu BZT5 i zawiesiny ogólnej.

Kolejne prace, które w następnej kolejności będą wykonywane, obejmować będą: modernizację części mechanicznej, w tym pompownię główną oraz separator piasku. Projekt przewiduje także  zhermetyzowanie części biologicznej, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Dzięki tym działaniom oraz pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jaworznicka oczyszczalnia stanie się nowoczesnym obiektem, gwarantującym  długoletnią eksploatację.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.