Wywiad z Prezesem PWiK Żory sp. z o.o. – organizatorem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę.

PYTANIE: PWiK Żory sp. z o.o. rozpoczęło w tym roku 20 lat swojej działalności proszę powiedzieć jakie były początki?

Odp.: PWiK Żory sp. z o.o. działa od 01.04.1997r., kiedy to na mocy decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 28 lutego 1997r. dokonano podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na cztery samodzielne i samofinansujące się przedsiębiorstwa państwowe. Nowo utworzone Samorządy zaczęły bardziej dbać o miasto a duże Przedsiębiorstwa nie nadążały za modernizacją infrastruktury, stąd podział. 01.10.2000r. PWiK Żory przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów ma Miasto Żory.

PYTANIE: Od kiedy Pan Zarządza Przedsiębiorstwem?

Odp.: Od początku. Prezydent Miasta Żory powierzył mi tworzenie i zarządzanie Przedsiębiorstwem, najpierw jako Tymczasowy Kierownik przez 3 lata, następnie Prezes Zarządu.

PYTANIE: Czym zajmuje się Przedsiębiorstwo?

Odp.: Przedsiębiorstwo wykonuje wiele zadań własnych i zleconych, podstawowym jest produkcja i dostarczanie wody dla ludności i przemysłu oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

W 1997 roku kiedy usamodzielniliśmy się nasza działalność skupiła się na wymianie i modernizacji sieci wodociągowej. W pierwszym roku działalności odnotowaliśmy 750 awarii, a straty wody były na poziomie 45%. Sukcesywnie przez 20 lat wymieniliśmy sieć wodociągową, obecnie tylko 8% sieci jest stalowa pozostałe to PE I PVC.

Produkcją wody zajmujemy się od września 2012 roku, kiedy to uruchomiliśmy SUW z pozyskanych środków Unijnych. 30% wody wtłaczanej w sieć to woda z własnej produkcji.                                          Dużym wyzwaniem było zmodernizowanie Oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach 70 tych ubiegłego stulecia. W momencie przejęcia jej w 1997 roku nie spełniała wymogów usuwania związków biogennych a dla RLM 68 tys. jest to  wymóg. Modernizacja odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy etap to modernizacja części ściekowej w latach 2001 – 2003, drugi etap to modernizacja części osadowej w 2012r.

W ostatnim czasie zajmujemy się również zaopatrzeniem ludności w centrum miasta w ciepło z własnej sieci ciepłowniczej.

PYTANIE: Jakie projekty unijne realizowało lub realizuje Przedsiębiorstwo?

 Odp.: PWiK Żory sp. z o.o. realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 – 2013 pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”. W ramach projektu została rozbudowana i zmodernizowana sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, wybudowano Stację Uzdatniania Wody oraz zmodernizowano część osadową Oczyszczalni Ścieków. Wartość projektu to ponad 200 mln złotych.

W ramach projektu wykonano  117 km sieci kanalizacji sanitarnej, 26 przepompowni ścieków, 8 zbiorników retencyjnych, 45km kanalizacji deszczowej, 15 separatorów, 59 km sieci wodociągowej, 1 pompownia wody.

Drugim projektem jest ”Błękitne niebo nad starówką” – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Proirytet V „Środowisko” działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Wartość projektu to 9,5 mln złotych.

PYTANIE: Proszę parę słów o firmie.

Odp.: PWiK Żory sp. z o.o. zatrudnia około 120 osób – sprawnie współpracujących fachowców. Struktura organizacyjna to  4 wydziały (produkcji wody i oczyszczania ścieków, sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, energetyczny oraz  mechaniczno – elektryczny) i 10 działów (biuro spółki, BHP, handlowy, inwestycji, jakości, księgowości, logistyki, planowania i analiz, technologiczny, uzgodnień i ewidencji majątku).

Ważniejsze wyróżnienia PWiK Żory sp. z o.o. to: Przedsiębiorstwo Fair Play, Phenix Sariensis, Gazele Biznesu, Czerny diament, Eko Lider Funduszu Spójności, Eurosymbol Inwestycji Komunalnej, jakość roku 2014, Eko Jakość 2014, Lider Rozwoju Regionalnego 2014.

W celu podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania oraz uzyskania najwyższej satysfakcji klientów opracowano i wdrożono w roku 2006 Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje normy 9001, 14001 i 18001.

Jeżeli chodzi o władze Spółki to tworzą ją 3 osobowy Zarząd i 5 osobowa Rada Nadzorcza.

PYTANIE: Jak Pan przyjął propozycję Rady Krajowej naszego Duszpasterstwa zawodowego aby zorganizować XXVI Pielgrzymkę na Jasną Górę?

Odp.: Organizacja XXVI Pielgrzymki na Jasną Górę to niewątpliwie ogromny zaszczyt i wyróżnienie ale i nie małe wyzwanie. Myślę, że podołamy temu wyzwaniu i godnie poprowadzimy tę Pielgrzymkę wraz z Duszpasterzem naszego Przedsiębiorstwa  Ks. Dziekanem Stanisławem Gańcorzem. Pasterskie błogosławieństwo na to dzieło otrzymaliśmy od Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity katowickiego, który z radością przyjął zaproszenie do przewodniczenia liturgii w Bazylice Jasnogórskiej w drugim dniu pielgrzymki.

Już dzisiaj w imieniu pracowników PWiK Żory sp. z o.o. w Jubileuszowym Roku miłosierdzia zapraszam na XXVI Pielgrzymkę Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę w dniach 8 – 9 października 2016 r. pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.