Oczyszczalnia ścieków będzie jak nowa!

Za ponad 18 milionów złotych, w półtora roku, wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Jaworznickie wodociągi podpisały umowę z firmą Miko – Tech.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Konieczność rozbudowy oczyszczalni jest uwarunkowana względami technologicznymi oraz wypełnieniem Dyrektywy Unijnej.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już niebawem na oczyszczalnie trafią większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musi być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów – tłumaczy Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra.

Przepisy o których mowa to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dzięki rozbudowie oczyszczalni, a dokładnie budowie nowego reaktora biologicznego, ścieki zostaną oczyszczone i przekazane do środowiska (wg wartości i wytycznych dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM3).

W zakresie zadania znalazła się modernizacja części mechanicznej obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz część biologiczna z reaktorem biologicznym na czele. Część obiektów w układzie technologicznym zostanie zhermatyzowana. Zmniejszy to uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Oczyszczalnia jest ważnym obiektem na mapie całego układu kanalizacyjnego miasta. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń – Dąb, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek i rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995r. Jej przepustowość obliczona jest na 25 000 m3 ścieków na dobę i taka też zostanie utrzymana. Cały układ technologiczny o charakterze mechaniczno – biologicznym zajmuje obszar ok. 11,6 ha.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SONY DSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.