Spore zainteresowanie kanalizacją

O tym jak bardzo mieszkańcy Jaworzna angażują się w jeden z największych miejskich projektów można było przekonać się na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się na Borach, 12 lutego w Szkole Podstawowej nr 14. Spotkanie zgromadziło ponad 120 mieszkańców.

Organizatorem spotkania był MPWiK, a gościem specjalnym był Prezydent Miasta Paweł Silbert, który na początku w kilku zdaniach, przedstawił zgromadzonym przygotowania, zadania i plany związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie całego miasta.

Najważniejszym celem samego spotkania było umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji bezpośrednio związanych z zakresem rzeczowym inwestycji oraz z kwestiami dotyczącymi technicznej możliwości podłączenia do kanalizacji. Przedstawiono również wstępny harmonogram prac, które już początkiem marca mają rozpocząć się na Borach. I tak wg planu robót, pierwsze prace w miesiącu marcu i kwietniu rozpoczną się w ulicy: Bielańskiej (sięgacze), Jeleńskiej, Granicznej, Stromej, Niecałej i Konarskiego (przekładka wodociągu).

Na spotkaniu przedstawiono także wstępny zarys korzystnych opcji związanych z uzyskaniem dotacji na budowę prywatnych przyłączy kanalizacyjnych w roku 2015. Ważnym elementem spotkania był także punkt, w którym mieszkańcy osobiście na mapach mogli sprawdzić przebieg kanalizacji w poszczególnych ulicach, a także przebieg samych przyłączy. Spotkanie informacyjne dało także mieszkańcom możliwość zadawania pytań oraz bezpośredniej konsultacji
z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Przypomnijmy tylko, że do 2015 roku na Borach powstanie 9 km kanalizacji dla 340 gospodarstw, za kwotę ponad 6 mln zł. Jest to jeden z kontraktów realizowanych w ramach drugiej fazy projektu unijnego  „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Więcej szczegółów dotyczących Projektu można uzyskać na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.