Analizy laboratoryjne wody Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. najlepszą usługą.

Już po raz trzynasty Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego zorganizowało konkurs  „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. Do tegorocznej edycji konkursu swój udział zgłosiło 112 podkarpackich przedsiębiorstw.

„Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm na Podkarpaciu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. To również promowanie rozwoju gospodarczego województwa poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym. Już samo uczestnictwo w konkursie to nobilitacja dla każdego z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw Podkarpacia”.

Konkurs przebiegał dwuetapowo; po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe, po dokonaniu oceny przesłanych ankiet następuje drugi etap konkursu tj. wizytacja nominowanych firm. To właśnie po przeprowadzonych audytach Kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej w skład, której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w różnych kategoriach wg klasyfikacji co do wielkości przedsiębiorstwa oraz czasu istnienia na rynku, a także w takich kategoriach jak: „przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce”, „przedsiębiorstwo usług komunalnych”, „przedsiębiorstwo budowlane”, „przedsiębiorstwo handlowe”, „opieka zdrowotna”, „najlepsze usługi” i „najlepsze produkty”. Wyłonieni laureaci uhonorowani zostali podczas uroczystej gali, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich uczestniczących w konkursie firm, osoby wchodzące w skład Kapituły konkursu, władze województwa, przedstawiciele środowisk gospodarczych oraz Partnerzy Konkursu i sponsorzy.

Analizy laboratoryjne wody wykonywane przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji PCA Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. wyróżnione zostały w kategorii najlepsza usługa.

5 listopada 2014 roku w LOUNGE CLUB RESTAURANT w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala XIII edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, podczas której nagrodę dla spółki z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla i Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej odebrał Prezes Zarządu Spółki Pan Antoni Sikoń.

To niewątpliwie prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie gospodarki wskazuje najlepsze i najbardziej dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego jest dla Zarządu i pracowników spółki Tarnobrzeskie Wodociągi motorem do dalszych starań na szerokim polu działalności, stawiania sobie nowych celów rozwojowych i podejmowania nowych wyzwań w pracy zawodowej na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.