GOSPODARKA KOMUNALNA W MIELCU TO BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Rozmowa z JANUSZEM CHODOROWSKIM, Prezydentem Miasta Mielca.

Panie Prezydencie, jak w ciągu ostatnich lat, pana zdaniem, zmieniła się gospodarka komunalna w Mielcu?

Trzeba zacząć od tego, że gospodarka komunalna to niezwykle ważny element życia miasta. Nie ma rozwoju miasta bez rozwoju gospodarki komunalnej. To są takie nerwy miasta, to co wszystko jest organizowane w tym zakresie ma wpływ na to jak w mieście się żyje, jak jest postrzegane miasto. W związku z tym cały wysiłek poza tym, żeby miasto się rozwijało, żeby pojawiali się tu inwestorzy, żeby były miejsca pracy, kierujemy również na to, aby rozwijały się usługi w postaci gospodarki komunalnej. Takim niezwykle ważnym elementem jest gospodarka wodnościekowa, gospodarka zielenią miejską, gospodarka odpadami. To wszystko wiąże się z naszą szeroko rozumianą gospodarką komunalną. Od wielu lat inwestujemy i rozwijamy tę dziedzinę. W tym zakresie możliwość korzystania z funduszy unijnych bardzo mocno nam pomaga i tym sposobem mocno gospodarkę rozwijamy. Mam nadzieję, że to jaki poziom osiągnęliśmy, świadczy o naszych staraniach i wysiłku całych zespołów ludzkich. Wszystko przecież jest po to, żeby ludziom się żyło w mieście wygodniej i żeby miasto funkcjonowało bez szkody dla środowiska z dużą korzyścią dla mieszkańców.

Dużo zostało  w tej dziedzinie już zrobione. Widać to gołym okiem, ale miasto wciąż jeszcze wyznacza sobie nowe cele.

Tak. oczywiście. Dlatego, że nigdy nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Mamy dzisiaj rozwiązany problem gospodarki ściekowej. Mamy na niezłym poziomie zaopatrzenie miasta w wodę, ale rozpoczęliśmy działalność w zaopatrzeniu miasta w wodę z wód wgłębnych IV rzędowych. To dla  nas cel najbliższy i mam nadzieję, że jeśli tylko nie wystąpią jakieś nadzwyczajne problemy to cel ten zostanie osiągnięty, a znając zaangażowanie naszych ludzi będzie możliwe to w ciągu najbliższego czasu.

Co dla pana jest szczególnie najważniejsze w tej dziedzinie miasta, jaką jest gospodarka komunalna?

Każdy element gospodarki komunalnej jest tak samo ważny. Czysta woda, samo otoczenie, sprzątanie miasta, zieleń to elementy które wpływają na nasze samopoczucie i na to czy żyjemy zdrowo. To jest bezpieczeństwo mieszkańców, a na tym, jako zarządzającemu miastem zależy mi najbardziej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.