Przesłanie papieża na rzymski szczyt wodny.

Stolica Apostolska uczestniczy w światowym szczycie na temat wody i klimatu, jaki rozpoczął się dziś na Kapitolu w Rzymie. Uczestniczą w nim przedstawiciele państw, do których należą najważniejsze dorzecza świata. Do uczestników szczytu swoje przesłanie skierował również papież.

Franciszek wyraża w nim nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do uwrażliwienia sumień wspólnoty międzynarodowej na najpilniejsze problemy głównych dorzeczy świata. Wskazuje, że potrzebne są nie tylko praktyczne rozwiązania, ale także nowe, bardziej integralne podejścia do tego zagadnienia, mające na względzie promocję rozwoju i „kultury opiekuńczej”.

Ojciec Święty wspomina też o zmianach klimatycznych i wynikających stąd zagrożeniach, szczególnie dla krajów najbardziej narażonych. Papież ma nadzieję, że na tym polu uda się wypracować szybkie i skuteczne rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.