Modernizacja oczyszczalni za 18 milionów złotych

Za półtora roku, oczyszczalnia Jeleń Dąb zyska nowy blask.  Zostanie zmodernizowana, a część jej układu technologicznego zhermetyzowana.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już niebawem na oczyszczalnie trafią większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musi być dostosowany do właściwych przepisów i parametrówtłumaczy Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra.

W zakresie zadania znalazła się modernizacja części mechanicznej obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz część biologiczna z reaktorem biologicznym na czele. Część obiektów w układzie technologicznym, zwłaszcza odcinek biologiczny, zostanie zhermatyzowany. Zmniejszy to uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Oczyszczalnia jest ważnym obiektem na mapie całego układu kanalizacyjnego miasta. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń – Dąb, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek i rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995r. Jej przepustowość obliczona jest na 25 000 m3 ścieków na dobę i taka też zostanie utrzymana. Cały układ technologiczny o charakterze mechaniczno – biologicznym zajmuje obszar ok. 11,6 ha.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.