Oczyszczalnia Jeleń Dąb – Ekologiczna maszyna

Oczyszczalnia Jeleń Dąb, bo o nią tu chodzi, jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek, a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej 20 lat temu. Układ technologiczny, o charakterze mechaniczno – biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. Od marca 2014 oczyszczalnia przechodzi gruntowny remont i rozbudowę. Wszystko po to by prawidłowo oczyścić ścieki  z dzielnic, w których od 3 lat powstaje nowa kanalizacja.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni i włączenie jej do drugiej części jaworznickiego projektu kanalizacyjnego, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracuje nieprzerwanie od 20 lat i w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Po drugie  większa ilość ścieków, która niebawem przypłynie do oczyszczalni z sześciu dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia i Borów), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Czyli ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe.

Do końca lipca, oczyszczalnia Jeleń Dąb zyska nowy blask. W zakresie znalazły się takie zadania jak: modernizacja części mechanicznej, obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz remont i rozbudowa części biologicznej. Cześć biologiczna, zostanie zhermatyzowana, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Na tym samym poziomie utrzymana zostanie przepustowość oczyszczalni, która jak widać w 1995 roku została prawidłowo oszacowana.

Od momentu rozpoczęcia prac tj. od marca 2014, udało wybudować się nowy reaktor biologiczny. Obecnie trwa montaż tymczasowych rurociągów oraz pomp, którymi ścieki ze starego reaktora oraz bezpośrednio z miasta, zostaną skierowane oraz przepompowane do nowego zbiornika. Stary zbiornik biologiczny zostanie czasowo wyłączony i poddany renowacji i wzmocnieniu. Te działania pozwolą na zachowanie ciągłości w pracy całego obiektutłumaczy Kierownik JRP Agnieszka Granda.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Jej wartość to ponad 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 26,3 mln zł. Dzięki tym działaniom oraz pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jaworznicka infrastruktura kanalizacyjna staje się szczelną i przyjazną dla środowiska inwestycją, która gwarantuje długoletnią eksploatację.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.