INWESTYCJE W TYSKICH WODOCIĄGACH.

Niemal 8 milionów złotych – tyle Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna przeznaczy w tym roku na realizację inwestycji w sieć wodociągową Przedsiębiorstwa, w obsługiwanych przez siebie sześciu miastach i trzech gminach. Przebudowanych zostanie ponad 20 kilometrów odcinków sieci wodociągowej, w 70 ulicach. Wśród największych inwestycji są m.in. modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Mikołowskiej  i Oświęcimskiej w Tychach, a także Turyńskiej w Bieruniu. Miniony rok – 2017 należał do bardzo udanych. W sieć wodociągową zainwestowano ponad 8 milionów złotych. Wymieniono, z punktu widzenia inwestycyjnego, blisko 22 kilometrów wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, w 164 ulicach.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. obsługuje ponad 37 tysięcy przyłączy wodociągowych w sześciu miastach: Tychach, Bieruniu, Brzeszczach, Lędzinach, Łaziskach Górnych i Orzeszu oraz w trzech gminach: Wyry, Kobiór i Bojszowy.

– Łącznie firma dostarcza wodę do około 250 tysięcy mieszkańców. – Stawiamy na wysoką jakość świadczonych przez nas usług, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności i bezpieczeństwa dostaw wody. To z kolei przekłada się na odpowiednie inwestowanie w sieć wodociągową – wyjaśnia Krzysztof Zalwowski – prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Inwestycje planowane do wykonania w 2018 roku

Trwa realizacja jednej z najważniejszych inwestycji rozpoczętej w minionym roku, czyli przebudowa potężnej magistrali wodociągowej w ulicy Turyńskiej w Bieruniu. Dostarcza ona wodę do całej gminy. Co ciekawe, to teren pozostający pod pieczą archeologiczną. Wcześniej była tam osada średniowieczna. Cała budowa jest realizowana pod nadzorem archeologa.

– Inwestycją na największą skalę, zaplanowaną na ten rok, jest przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mikołowskiej w Tychach. To ogromna inwestycja, która znajduje się na końcowym etapie przygotowawczym. Dużą inwestycją jest także przebudowa odcinków sieci w ulicy Oświęcimskiej – prace będą prowadzone równolegle do przebudowy drogi w tym miejscu, prowadzonej przez Urząd Miasta w Tychach – mówi Krzysztof Zalwowski, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. O podobnym znaczeniu jest inwestycja modernizująca rurociąg magistralny w ulicy Turyńskiej w Bieruniu.

Ponadto, w Tychach wymienione zostaną fragmenty sieci wodociągowej w następujących ulicach: Bieruńska, Moniuszki, Mozarta, Mysłowicka, Nad Jeziorem, Browarowa, Edukacji, Brzozowa, Darwina, Niepodległości, Sadowa, Myśliwska. Tyskie Wodociągi prowadzą też program sukcesywnej wymiany sieci azbestowo-cementowych. W tym roku obejmie on wymianę rur w ul.: Świerzego, Wroniej, Rolnej, Borowej, Skalnej, Zrębowej, Wąskiej, Cmentarnej, Kaczeniec, Marzanny, Przemysłowej, Wędkarskiej i Oświęcimskiej.

W Brzeszczach wymienione będą odcinki sieci wodociągowej w ulicach: Stefczyka, Strażackiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Siedliska. W Łaziskach Górnych nowe odcinki sieci powstaną w ulicach: Orzeskiej, Zwycięstwa, Staszica, Łazy, os. Zośka, Barlickiego i Kościuszki. W gminie Wyry w ul.: Wróbla, Tysiąclecia i Dębowej, a w gminie Kobiór w ul.: Leśników, Cichej, Na Kąty, Tuwima.

Z kolei w Bieruniu przebudowane zostaną odcinki sieci w ul.: Mieszka I, Mielęckiego, Mlecznej, Turyńskiej, Oświęcimskiej i Nadbrzeżnej. Podobne prace w odniesieniu do sieci wodociągowej będą prowadzone również w gminie Bojszowy w ul.: Krętej, Skośnej i Skromnej oraz w gminie Lędziny – w ul.: Goławieckiej, Reymonta, 30-lecia i 3-go Maja.

prace inżynieryjne przy DK1

RPWiK Tychy podsumowuje 2017 rok w inwestycjach

Najbardziej strategiczną dla miasta inwestycją zrealizowaną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2017 roku była modernizacja odcinków sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Tychach podłączonej do Parku Wodnego i rzutującej na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Prace wykonywane były także w następujących ulicach: Beskidzka, Armii Krajowej, Elfów, Gilów, Mąkołowska, Ziębia, Czysta, Edisona, Einsteina, Korczaka. Ponadto wymienione zostały odcinki sieci azbestowo-cementowych w ulicach Fabrycznej, Dzwonkowej, Jędrzejowskiej, Junaków i Cielmickiej.

Brzeszcze mają nowe odcinki sieci wodociągowych w ulicach: Piastowskiej, Lipowej, św. Wojciecha, Budy, Drobniaka, Wspólnej, Łęckiej i Miodowej; Łaziska Górne w ulicach Zwycięstwa, Fiołków, Mikołowskiej i Orzeskiej; Orzesze w ulicy Jaśkowickiej, natomiast gmina Wyry w ulicach Motyla, Pszczyńskiej, Sosnowej, Wróbla, Drzymały, Leszczynowej, Mamzera, Rybnickiej, Akacjowej, Słonecznej, Kopaniny i Dębowej. Z kolei w gminie Kobiór wymieniono odcinki sieci wodociągowej w ulicy Leśników, w gminie Bojszowy w ulicy Klubowej, a w gminie Lędziny w ulicach Partyzantów, Jagiellońskiej i Zabytkowej, gdzie odcinki wymienione zostały dla potrzeb zarówno mieszkańców, jak i zabytkowego kościoła św. Klemensa znajdującego się na szczycie wzgórza Klimont.

– Jedną z najtrudniejszych inwestycji była wymiana odcinków sieci wodociągowej w ul. św. Wojciecha w Brzeszczach. Wodociąg przebiega pod nasypem kolejowym. Pracownicy zmagali się tam ze znacznym poziomem wód gruntowych. Dzięki współpracy z gminą udało się jednak sprawnie wykonać zadanie – mówi Dorota Kowalska, kierownik Działu Inwestycji i Funduszy Pomocowych RPWiK w Tychach.

Tyskie Wodociągi wybudowały i wymieniły odcinki kanalizacji w gminie Brzeszcze w ulicach Kazimierza Wielkiego, Dworcowej, gen. Hallera, Grottgera, Łokietka i Paderewskiego oraz w Tychach w ulicach Przejazdowej, Sikorskiego, Sienkiewicza, Filaretów, Bibliotecznej i Towarowej. Prace prowadzone były głównie metodami bezwykopowymi – po to by nie uszkodzić nawierzchni chodników i dróg.

– Prace związane z modernizacją wodociągów i kanalizacji są pracami ziemnymi, a takie z reguły powodują utrudnienia i są czasochłonne. Dlatego staramy się stosować takie technologie, które ograniczają uciążliwości i pozwalają na wykonywanie prac w dużej mierze bez przerywania dostaw wody do odbiorców – mówi Krzysztof Zalwowski, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

W minionym roku na inwestycje na terenie działalności RPWiK w Tychach przeznaczonych było 8,2 mln zł. Zmodernizowano blisko 22 kilometrów sieci wodociągowej w 164 ulicach, z czego w blisko 50 ulicach inwestycje objęły ich cały zakres. W bieżącym roku zaplanowana na inwestycje sieciowe kwota wynosi 7 mln 800 tys. złotych. Zaplanowano przebudowę ponad 20 kilometrów sieci wodociągowej w 70 ulicach.

Tychy ul. Mysłowicka (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.