Jubileusz 20 –lecia MPWiK Sp. z o.o. w Łomży i 85-lecia Przedsiębiorstwa.

W dniu  25.06.2015 r. w  Miejskim  Przedsiębiorstwie   Wodociągów  i  Kanalizacji   Sp. z o.o.  w  Łomży  miało  miejsce  niecodzienne  wydarzenie  –  jubileusz  20 – lecia  MPWiK i 85-lecia  Przedsiębiorstwa. Obchody  rozpoczęto   o  godz.  1415 uroczystym  otwarciem  po  modernizacji  instalacji  termicznej  mineralizacji  osadów  ściekowych   na  terenie   oczyszczalni. TMO – jest  jedną z pierwszych  instalacji  w  Polsce, gdzie  w  procesie  spalania  wysuszonego   osadu  ściekowego  otrzymujemy  energię   cieplną  do  suszenia, a końcowym  produktem    utylizacji   jest  mieszanina  popiołowo-żużlowa. Symboliczny  akt   otwarcia  i  oddania   do  użytku  instalacji – przecięcie  wstęgi   wykonał   gość  honorowy   Wiceprzewodniczący   sejmiku  Woj. Podlaskiego  – Mieczysław  Bagiński  i  Prezes   MPWiK  Grzegorz  Piotr  Lewańczuk natomiast  J.E. ks. Biskup  Tadeusz  Bronakowski  poświęcił  i  pobłogosławił   przedsięwzięcie.

 

IMG_1003

Po tym  goście   zwiedzili    instalację  i zapoznali  się z  innowacyjnym  procesem  technologicznym.

IMG_1068

Następnie   wszyscy  udali  się do  łomżyńskiej katedry p.w. Św. Michała Archanioła na liturgię Mszy  Świętej  w intencji  Przedsiębiorstwa oraz  obecnych  i  byłych  pracowników , której przewodniczył   J.E. ks. Biskup  Tadeusz  Bronakowski, a homilię  wygłosił   Ks.  Grzegorz  Krząkała  –  Krajowy Duszpasterz   pracowników  Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki  Komunalnej i  Ochrony  Środowiska.

IMG_1171

 


IMG_1214

 

O  godz.  1700 w  Centrum  katolickim  miała   miejsce   uroczysta   gala, podczas której  Prezes  Grzegorz  Piotr  Lewańczuk  powitał  gości  i  wygłosił   referat  przedstawiający  historię  firmy  i  osiągnięcia Spółki.

Następnie   Wojewoda  Podlaski   – Andrzej  Bronisław   Meyer  wręczył   odznaczenia   państwowe   za  wzorowe, wyjątkowo  sumienne wykonywanie   obowiązków   wynikających  z  pracy  zawodowej  – Złoty  Medal  za  długoletnią  służbę – Grzegorzowi  Piotrowi  Lewańczukowi  i  Srebrny   Medal  za  długoletnią służbę – Iwonie  Domaszewskiej.

IMG_1316

IMG_1333

Odznaczenia  resortowe   otrzymali  –  Jacek  Frąckiewicz, Andrzej  Kombur, Franciszek Kossakowski, Janusz  Mioduszewski  i  Janusz  Wszeborowski.

Wszyscy  pracownicy  otrzymali   książki „ 20 lat  MPWiK  w  Łomży”  i  pamiątkowe  medale.

IMG_1385

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.