Modlitwa przed dzieleniem się opłatkiem

Naucz nas, Panie Boże, 
dzielić się chlebem, miłością i życzliwością 
ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. 
Obdarz miłością, zgodą i jednością nasze rodziny. 
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych 
i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy 
na znak miłości i przebaczenia. 
Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.