Cel Jaworzna: osiągnięcie efektu ekologicznego

Powoli dobiegają końca roboty budowlane związane z I fazą modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna. Północne dzielnica miasta mogą pochwalić się już gotową siecią kanalizacyjną. Jednak jej budowa to nie główny cel unijnej inwestycji. Obecnie przed spółką wodociągową oraz miastem stoi wyzwanie związane z podłączenie do kanalizacji kilku tysięcy gospodarstw domowych. 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” rozpoczął się w  2011 roku. Od tego czasu wybudowano blisko 86 km kanalizacji m.in w Pieczyskach, Górze Piasku, Ciężkowicach i Długoszynie. To główny szkielet kanalizacyjny, do którego teraz należy podłączyć mieszkańców, tak aby owa sieć spełniała swoją podstawową i zamierzoną funkcję. W innym przypadku, bez podłączeń oraz zaangażowania mieszkańców, dla których kanalizacja została zbudowana, sieć może być w pełni niewykorzystana.  W Jaworznie pierwsze podłączenia zaczęły być zrealizowane już w 2013 roku. Teraz do podłączeń przygotowane są kolejne dzielnice.

Obecnie najważniejszym celem miasta i spółki wodociągowej jest to, aby mieszkańcy podłączyli się do kanalizacji. Będzie to miało wpływ na sprawne rozliczenie oraz uzyskanie efektu ekologicznego całego projektu, a tym samym na wypełnienie zapisów dyrektywy unijnej mówiącej, iż 95% aglomeracji Jaworzna do 2015 roku musi zostać podłączone do kanalizacji. Można powiedzieć, że mieszkańcu Pieczysk jako pierwsi wykazali się tu wzorową postawą. W ubiegłym roku ponad 80% gospodarstw domowych z tej dzielnicy zdecydowało się podłączyć do kanalizacji. Teraz czas na Górę Piasku i Długoszyn podkreśla Józef Natonek, Prezes MPWiK w Jaworznie.

Każdy mieszkaniec, który zechce podłączyć się do kanalizacji może otrzymać zwrot 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Drugim punktem wsparcia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z Warszawy, dzięki któremu mieszkaniec otrzyma zwrot kolejnych 30% poniesionych kosztów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Jaworzno jest jedynym miastem w Polsce, które otrzymało rekordowo wysoką pożyczkę w kwocie blisko 17 mln zł. Kolejnym udogodnieniem jest rozłożenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego na 24 nieoprocentowane raty.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. (32) 3186074/174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Informację na temat dotacji z Gminy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
ul. Dwornickiego 5 tel . (32) 6181682

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

roboty w terenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.