MPWiK liderem zarządzania

Samorządowy Lider Zarządzania” to konkurs, którego celem było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnich latach wdrożyły nowoczesne rozwiązania zarządcze. 4 grudnia w budynku Senatu RP odbyło się oficjalne wręczenie nagród, w tym dla spółki wodociągowej z Jaworzna.

Na konkurs zgłoszonych zostało 49 projektów z całej Polski, z których do finału zakwalifikowało się 25.  Finałowe projekty były oceniane przez komisję z zachowaniem podziału na 4 kategorie: gospodarka komunalna, transport, gospodarka mieszkaniowa oraz efektywność energetyczna. MPWiK zgłosiło się do konkursu w kategorii gospodarka komunalna, w związku ze zrealizowanym projektem „Zmiany w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy”. Wprowadzone zmiany opierały się głównie o wycenę każdego stanowiska w firmie. 

W ramach projektu opracowano tabele wynagrodzeń dla stanowisk umysłowych i robotniczych. W efekcie wprowadzono stawki oparte o rzeczywistą wycenę wartości pracy i faktyczną złożoność stanowiska, a także w oparciu o analizy rynku wynagrodzeń branży wodociągowej. W ten sposób zniwelowane zostały przejawy dyskryminacji płacowej i zwiększona została motywacja. Ponadto w firmie zlikwidowano dodatek stażowy – tłumaczy genezę całego projektu Prezes Zarządu MPWiK Józef  Natonek.

Zgodnie z zasadami konkursu projekt wodociągów był oceniany pod kątem formalnym i merytorycznym, w tym, w ramach wizytacji grupy ekspertów, którzy na miejscu oceniali funkcjonalność wdrożonych rozwiązań w praktyce. Pod lupę brane były przede wszystkim korzyści wynikające z wprowadzenia projektu oraz jego wpływ na poprawę zarządzania, zmianę infrastruktury, czy też poprawę uwarunkowań gospodarczych w jakim dana gmina, jednostka samorządowa, czy też społeczeństwo funkcjonuje. Ponadto oceniano aspekty ekonomiczne i ekologiczne danych rozwiązań oraz ich skalę i potencjalną możliwość wykorzystania lub wdrożenia w innych gminach. Wielokrotnie podczas gali konkursowej podkreślano, iż jaworznicki projekt jest godny naśladowania, pokazuje potencjał przedsiębiorstwa, jego pomysłowość  i zaradność.

Wszystkie zaprezentowane podczas konferencji pomysły i rozwiązania zarządcze, mają zostać opisane i zamieszczone na stronie Związku Miast Polskich. Z tej okazji wydana zostanie także specjalna broszura, w celu zainteresowania nimi innych gmin oraz inicjowania zmian w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.