Kanalizacja dla Warpia i Borów w budowie.

Na Warpiu i Borach prowadzone są prace kanalizacyjne w ramach II fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Modernizacji poddawany jest także cały układ oczyszczalni Jeleń Dąb. Ogólne zaawansowanie robót można już oszacować na ponad 60 procent. 

 Obecnie na Borach wybudowano blisko 5,5 kilometrów kanalizacji z 9 zaplanowanych. Na Warpiu natomiast ponad 4 kilometry z 5,4 planowanych. Nową kanalizacją mogą pochwalić się już mieszkańcy ulicy Chrzanowskiej, Bielany, Wieniawskiego na Borach, gdzie obecnie prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni oraz mieszkańcy ulicy Nullo i Potiebni na Warpiu. Obecnie prace budowlane prowadzone są w ulicy św. Wojciecha, Bohaterów Getta, a na Borach m.in. w ulicy Niecałej, Zakole, Gołębiej, Chrzanowskiej i Gęsiej. Duży zakres robót został zrealizowany także na oczyszczalni.

Wykonawca jest na etapie przełączenia rurociągów tłocznych wraz z układem napowietrzenia do nowego reaktora biologicznego. Pozwoli to zachować ciągłość w oczyszczaniu ścieków oraz przystąpić do remontu starego, wyeksploatowanego reaktora biologicznego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Jaworzno.

Warto przypomnieć, że wartość II Fazy Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to ponad 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia wszystkich inwestycji dla drugiej części planowany jest na czerwiec 2015 roku, natomiast prace na Borach i Warpiu potrwają do końca 2014 roku. Dzięki tej inwestycji blisko 2 tys. mieszkańców Jaworzna z 480 gospodarstw zyska możliwość odprowadzania nieczystości płynnych do sieci sanitarnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.