XX lat PWiK Ełk

20 kwietnia wodociągi w Ełku świętowały 20 rocznicę powstania spółki. Podsumowanie 20 lat działalności przez Prezesa Wojciecha Jasaka oraz zaproszonych gości pokazało jaki ogromny postęp nastąpił w Ełckich Wodociągach w ciągu ostatnich 2 dekad.

Począwszy od 1991 roku najpierw wykonano rurociąg łączący studnie głębinowe z istniejącym układem tłocznym, a w następnym roku oddano 10 studni głębinowych. Kolejne lata to modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody. Obecnie PWiK może dostarczyć 24000m3 na dobę, a dostarczana woda nie powoduje osadów w sieci, gdyż ilość żelaza i manganu wynosi poniżej 0,01 mg/l. Stacja jest w pełni zautomatyzowana i skomputeryzowana. Od 1998 roku produkowana woda jest naświetlana promieniami ultrafioletowymi co likwiduje 100% mikroorganizmów.         Z Ełckich kranów wypływa dziś woda o jakości wód butelkowanych.

Po uporządkowaniu produkcji wody nastał czas na osady, biogaz i ciepło z energią. Do 2006 roku zmodernizowano Oczyszczalnię Ścieków.  Uzyskano redukcję związków azotu do minimum 85 % , dzięki zastosowaniu promieniowania UV oraz biofiltracji wyeliminowano odory z oczyszczania mechanicznego, 100% osadów pościekowych jest kompostowana oraz poprawie uległ bilans energetyczny obiektu. Znacznej poprawie uległa też jakość wody rzeki Biebrzy.

Aktualnie w Ełku trwają prace modernizacyjne sieci kanalizacyjnej, głównie metodą bezwykopową co nie wpływa w znaczący sposób na utrudnienia w ruchu ulicznym miasta.

Wszyscy zaproszeni goście życzyli Spółce dalszego równie dynamicznego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.