Komunikat na Światowy Dzień Wody (22 marca 2012)

Drodzy Diecezjanie

W dniu 22 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody. To okazja do poważnej refleksji nad naszym sposobem korzystania z tego bezcennego dobra naturalnego.

Według chrześcijańskiej wizji świata, woda jest jednym z darów stwórczej miłości Boga (por. Rdz 1,9). Jest ona również synonimem życia i oczyszczenia. Dlatego właśnie Kościół używa wody w sakramencie Chrztu Świętego, obmywającym człowieka z brudu grzechu i odradzającym go do nowego życia (por Tt 3,5; KKK 1215).

Patrząc z perspektywy życia biologicznego winniśmy pamiętać, że ilość wody na naszej planecie jest stała i znajduje się ona w ciągłym obiegu. Dlatego tak ważne jest, by w życiu codziennym zachować umiar i odpowiedzialność w korzystaniu ze skarbu, jakim jest woda. Istotne jest roztropne używanie wody zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Pamiętać także należy o – zaawansowanym technologicznie i skutecznym – oczyszczaniu ścieków. Cenne i godne wsparcia są tu wszelkie inicjatywy – również te wykorzystujące dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zmierzające do modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przez to do racjonalniejszego gospodarowania wodą w naszym kraju, szczególnie zaś na śląskiej ziemi.

 Umiłowani w Chrystusie

Pamiętajmy o tych miejscach globu, gdzie drastycznie brakuje wody, nawet tej niezbędnej do podtrzymywania ludzkiego życia. Módlmy się, aby każdy człowiek na ziemi miał dostęp do zdrowej wody, wspierajmy też budowę studni w krajach misyjnych. W duchu chrześcijańskiej troski o każde dzieło Stwórcy, zachęcam Was do roztropnego i wyważonego korzystania z tego bezcennego daru. Czyńmy to dla dobra wszystkich ludzi współcześnie żyjących na świecie – szczególnie w regionach dotkniętych suszą – oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Na wielkopostny czas nawrócenia – szczególnie z braku dbałości o środowisko naturalne, ofiarowane nam przecież przez Boga – z serca wszystkim błogosławię.

 

+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.