XXXIII ogólnopolska pielgrzymka pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Polsce.

Już po raz 33 pracownicy firm wodociągowych, kanalizacyjnych, komunalnych i ochrony środowiska spotkali się u Jasnogórskiej Pani. W tym roku głównym organizatorem było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Sali o. Kordeckiego. Jak w latach poprzednich tak i w tym roku część oficjalną rozpoczęliśmy odśpiewaniem naszego hymnu po czym słowa powitania wygłosił Przewodniczący Rady Duszpasterstwa Ryszard Wałach, Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała , Prezes PUK w Radzyniu Podlaskim Jarosław Ejsmont, który odczytał też pozdrowienia od Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka. Na zakończenie części oficjalnej referat na temat hasła tegorocznej pielgrzymki wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Środowiska ks. kan. Krzysztof Pawelec.

Część artystyczną umilił nam koncert orkiestry akordeonowej z Radzynia Podlaskiego Arti Sentemo pod dyrekcją Zbigniewa Czuryło.

Orkiestra akordeonowa Arti Sentemo

Kolejnym etapem była modlitwa różańcowa na błoniach jasnogórskich podczas której rozważaliśmy Tajemnicę Światła.

Najważniejszym momentem pierwszego dnia była eucharystia w Kaplicy Świętego Obrazu, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała. Ksiądz Grzegorz odczytał też Apel Jasnogórski.

Eucharystia w Kaplicy Świętego Obrazu

Podczas Drogi Krzyżowej modlitwę prowadził ks. Krzysztof Pawelec.

Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach
Apel Jasnogórski

Niedziela to spotkanie pod archikatedrą częstochowską gdzie powitał wszystkich Przewodniczący Ryszard Wałach. Punktualnie o godzinie 9.45 wyruszyliśmy ze śpiewem i modlitwą na Jasną Górę.

Pod pomnikiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego powitał nas biskup diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda , który wprowadził nas do bazyliki, gdzie wspólnie z przybyłymi z nami duszpasterzami koncelebrował Mszę świętą. W homilii biskup Kazimierz przypomniał nam o przypadający dniu papieskim. Przypomniał postać św. Jana Pawła II oraz wyraził troskę o świat stworzony przez Boga i obowiązku troszczenia się o niego przez nas.

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda rozpoczyna Mszę św.

Na zakończenie odczytany został Akt Zawierzenia Matce Bożej przez Prezesa PUK Jarosława Ejsmonta. Telegram do Ojca Świętego Franciszka odczytał ks. Krzysztof Pawelec, list od Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie do biskupa Kazimierza Gurdy odczytał ks. Grzegorz Krząkała.

Pielgrzymi podczas eucharystii w bazylice

Ostatnim etapem, było przekazanie Krzyża Pielgrzymkowego. Prezes PUK w Radzyniu Podlaskim przekazał krzyż Przewodniczącemu Rady Duszpasterstwa Ryszardowi Wałachowi, który zaprosił wszystkich do wspólnego  pielgrzymowania za rok 12- 13 października.

Sztandary i Krzyż Pielgrzymkowy w bazylice jasnogórskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.