XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę

Po rocznych przygotowaniach w dniach 11 i 12 października 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę na którą przybyło ponad 4000 pielgrzymów z całego kraju.

Jak już wcześniej informowaliśmy, rok temu miejskiej spółce MPGK powierzona została organizacja XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przygotowania do tego wielkiego zamierzenia rozpoczęły się od przyjęcia Krzyża Pielgrzymkowego od poprzedniego organizatora to jest Wodociągów Szczecińskich i przywiezienia go do Mielca.

Tutaj został on powitany w kościele MBNP podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Kazimierza Czesaka, by rozpocząć roczne nawiedzanie rodzin pracowników naszej miejskiej Spółki.

Innym ważnym elementem przygotowań było zorganizowanie konferencji branżowej, która odbyła się w dniach 25-27. czerwiec br. w Baranowie Sandomierskim.

Ukoronowaniem wszystkich wydarzeń była pielgrzymka na Jasną Górę.

Organizator zaplanował uroczystości pielgrzymkowe na dwa dni.

W sobotę 11. października przybyli pielgrzymi z całego kraju by o godzinie 14.00 spotkać się w sali im. Ojca Kordeckiego, gdzie po wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn Krajowego Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Części oficjalnej przewodniczyło prezydium w składzie Ryszard Wałach – przewodniczący Krajowej Rady, ksiądz Grzegorz Krząkała – krajowy duszpasterz środowiska zawodowego, ojciec Jan – reprezentujący klasztor Paulinów na Jasnej Górze, ksiądz infułat Jerzy Bryła, prezes MPGK Marek Bąbała i Urszula Malińska – reprezentujący komitet organizacyjny pielgrzymki. Członkowie prezydium przywitali przybyłych pielgrzymów, a Marek Bąbała po powitaniu poinformował gości o ważnym jubileuszu Spółki to jest o 60-cio leciu jej działalności.

Mielecki duszpasterz środowiska zawodowego ksiądz Mariusz Gródek wygłosił wykład nawiązujący do hasła pielgrzymki ” Bogu ufam, nie będę się lękał „.

Po oficjalnych wystąpieniach przewodniczący Krajowej Rady zakończył część oficjalną i po wyprowadzeniu sztandarów nastąpiła część artystyczna. Zapewnił ją uczestnikom zespół z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu, w programie autorstwa artysty Tadeusza Wywrockiego pod tytułem ” Jan Paweł II – wzór do naśladowania” , w składzie: Wiącek Anna, Gałda Bernadetta, Ciejka Karolina, Zemmel Jagoda, Paterak Angelika, Bednarz Aleksandra, Dydo Kamil przy akompaniamencie autora. Nagłośnienie zapewnił Witek Michał. Doskonałość formy i perfekcyjne wykonanie znalazło wielkie uznanie i słowa pochwały, a w oczach wielu słuchaczy można było dostrzec łzy wzruszenia.

Po zakończeniu części artystycznej pielgrzymi udali się pod wały klasztoru by wspólnie odmówić różaniec.

Po krótkim odpoczynku ponownie spotkali się o godzinie 18.30 w kaplicy Cudownego Obrazu na Mszy Świętej, którą prowadził ksiądz infułat Jerzy Bryła z księdzem Grzegorzem Krząkałą – duszpasterzem krajowym, księdzem Mariuszem Gródkiem – duszpasterzem mieleckich wodociągowców oraz innymi duszpasterzami środowiska zawodowego. W trakcie mszy pielgrzymi dziękowali Matce Boskiej za dotychczasową opiekę i łaski oraz prosili o dalsze jej wstawiennictwo.

Po zakończonej Mszy Świętej pielgrzymi z zapalonymi lampionami modlili się w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich, by po jej zakończeniu przejść na Apel Jasnogórski, którym zakończono pierwszy dzień uroczystości.

Drugiego dnia ponad cztery tysiące pielgrzymów spotkało się na placu przed Archikatedrą Częstochowską, by wspólnie przejść pod wzgórze klasztorne gdzie pod pomnikiem sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego oczekiwał ksiądz biskup Władysław Bobowski oraz prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski. Prezydent wraz z komitetem organizacyjnym przywitał księdza biskupa oraz złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po przybyciu pielgrzymów pod pomnik i ich powitaniu przez księdza biskupa Władysława Bobowskiego wszyscy obecni odśpiewali „Barkę” i ksiądz biskup poprowadził pielgrzymów do bazyliki Jasnogórskiej na uroczystą Mszę Świętą, której osobiście przewodniczył.

Mszę Świętą wspólnie z biskupem sprawowali duszpasterz krajowy, duszpasterze wodociągowi, wszyscy mieleccy proboszczowie przybyli na pielgrzymkę. Homilię wygłosił ksiądz biskup Władysław Bobowski.

W trakcie Mszy Świętej ksiądz biskup odebrał dary ołtarza składane przez „komunalników” oraz poświęcił sztandary mieleckiego MPGK oraz bocheńskich wodociągów.

Na zakończenie Mszy Świętej krajowy duszpasterz ksiądz Grzegorz Krząkała podziękował prezydentowi miasta Mielca za organizacje pielgrzymki i poprosił go o zabranie głosu.

Janusz Chodorowski podziękowała gospodarzom – ojcom Paulinom za przyjęcie na Jasnej Górze, Krajowej Radzie Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za zaufanie jakie wyrazili powierzając organizację tak wielkiego i odpowiedzialnego zadania mieleckiej Spółce oraz wszystkim pielgrzymom przybyłym na Jasną Górę. Na zakończenie podziękował pracownikom MPGK, „…którzy jak zwykle wykazali się dobra organizacją i pracowitością „.

Po wystąpieniu Prezydenta miasta Mielca, prezes Marek Bąbała przekazał Krzyż Pielgrzymkowy na ręce prezesa inowrocławskich wodociągów pana Stanisława Kowalewskiego, który odpowiedzialny będzie za organizację XXV pielgrzymki.

Po błogosławieństwie wiernych zebrani udali się przed salę im. Ojca Kordeckiego gdzie ksiądz biskup Władysław Bobowski poświęcił dar ołtarza mieleckiego MPGK w postaci pamiątkowego włazu kanalizacyjnego.

Po tym ostatnim elemencie uroczystości pielgrzymkowych ksiądz Biskup i krajowy duszpasterz gratulowali Prezydentowi Mielca zorganizowania XXIV pielgrzymki przez pracowników miejskiej Spółki.

Odpowiadając prezydent Janusz Chodorowski powiedział „…najbardziej cieszy mnie to , że dla uczczenia tak ważnego wydarzenia jakim jest 60-lecie działalności, zarząd i pracownicy MPGK wybrali taką dostojną i godną formę jaką jest Pielgrzymka przed Cudowny Obraz Matki Boskiej” i dodał „…a ponadto niezwykle budujące jest dla mnie to, że wśród pielgrzymów z Mielca spotkałem wielu emerytowanych już pracowników Spółki. Widać jak mocna i ciągła jest więź pokoleniowa wśród tej grupy zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.