I Pielgrzymka Pracowników Przedsiębiorstw Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę

–  17 listopada 1991 roku, niedziela.

W godzinach popołudniowych w Sali Jana Pawła II rozpoczęła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Przedsiębiorstw Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Kilkuset zebranych w imieniu gospodarzy miejsca powitał o. Jan Zelek, administrator Jasnej Góry. Obecny był v-ce wojewoda częstochowski Janusz Wójcik. Słowo wstępne wygłosił dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Częstochowie Marek Wielunicki. Następnie referat pt. „Kwestia kształtowania świadomości ekologicznej” wygłosił ks. prałat Eugeniusz Szczotka z Katowic, a ks. prof. Józef Wilk (KUL) omówił „Problematykę wychowania do poszanowania przyrody”.  Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. Marian Duda z Częstochowy.

18 listopada, poniedziałek.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczęła Msza święta celebrowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Zimonia, ordynariusza diecezji katowickiej. W homilii ksiądz biskup wskazał na encyklikę Jana Pawła II „Centesimus annus” jako na dokument zawierający niezwykle ważne przesłanie dla rozwiązania wszystkich ważnych problemów natury społeczno-gospodarczej współczesnego świata.  Uczestnicy pielgrzymki rozważali Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju z 01. 01. 1990r. w którym jako ekolodzy odnajdują szczególne przesłanie Kościoła do współczesnego człowieka pragnącego żyć w pokoju z Bogiem i stworzoną przez Niego naturą.

Na zakończenie Mszy świętej dokonano Aktu oddania pracowników przedsiębiorstw komunalnych i ochrony środowiska Matce Bożej a ks. bp. poświęcił sztandar NSZZ Solidarność z Częstochowy.

Ostatnim punktem pielgrzymki było wysłuchanie referatu ks. dra Jana Grzesicy z Mysłowic na temat ekologii w Sali Jana Pawła II a modlitwą Anioł Pański zakończono I Pielgrzymkę Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce na Jasną Górę.

Pielgrzymka odbywała się w cieniu pielgrzymki kolejarzy na której z całej Polski uczestniczyło 150 sztandarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.