Tańsza woda w Jaworznie.

Od 1 lipca 2014 r. w Jaworznie obowiązuje nowa, niższa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków. Cena wody została obniżona o 16 groszy za metr sześcienny. Wszystko dzięki m.in. wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody „Piaskownia”.

Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomietłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj.

Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom wprowadzi niebawem (najprawdopodobniej jeszcze w lipcu) nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-fakturę). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto.

Na obniżenie ceny wody znaczący wpływ ma przede wszystkim uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia. W ten sposób miasto uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia, intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej. W ten sposób znacząco obniżyły się straty wody na sieci.

Pełna treść Taryfy dostępna jest także w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowego, ul. św. Wojciecha 34 oraz na stronie www.mpwik.jaworzno.pl

Nowa niższa taryfa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.