Spotkanie kolędowe w Katowickich Wodociągach.

Tegoroczne spotkanie kolędowe z arcybiskupem diecezji katowickiej Wiktorem Skworcem miało miejsce 23 stycznia. O godzinie 10.00 w kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej rozpoczęła się Msza święta w intencji Zarządu i pracowników organizatora spotkania , którym były Katowickie Wodociągi S.A. Mszy. Homilię wygłosił Krajowy Duszpasterz naszego środowiska zawodowego ks. Grzegorz Krząkała , proboszcz tej parafii. Po nabożeństwie usłyszeliśmy historię parafii oraz historię sąsiedniej parafii w której proboszczem jest ks. Piotr Brząkalik.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z arcybiskupem do Giszowca- dzielnicy Katowic. Wśród zaproszonych gości poza animatorami naszego duszpasterstwa były również  Zarządy firm wodociągowych z rejonu Górnego Śląska oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa oraz Przewodniczący Rady izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Tadeusz Rzepecki.

Po powitaniu przybyłych gości przez Prezesa Katowickich Wodociągów Stanisława Krusza i podziękowaniu arcybiskupowi za list pasterski i włączenie się do spraw związanych z ekologią i ochroną środowiska,  głos zabrał metropolita katowicki , który podziękował za to, że tworzymy to duszpasterstwo.

Hierarcha odnosząc się do nauczania Kościoła zawartego w katolickiej nauce społecznej zaznaczył, że „Kościół stara się zawsze pełnić funkcję krytyczno-profetyczną (…) pokazujemy pewne wizje społeczne, sytuację idealną, wizję wynikającą z Ewangelii, która jest jednak krytyczna wobec rzeczywistości”. – Pewnie nie uda nam się zupełnie Ewangelii zrealizować. Ciągle będą jakieś niedobory, jakieś braki – tłumaczył.

Hierarcha zauważył także, że niepokojąca jest zawsze „każda tendencja centralistyczna”. – Przywołujemy zasadę pomocniczości: to co może zrobić niższy szczebel, tego nie powinien czynić, ani przejmować szczebel wyższy.

Podczas spotkania głos zabrał także Marcin Krupa prezydent Katowic. – Bardzo dziękuję, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać w nieco innej formule, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo potrzebujemy tego „światła z góry” – mówił. Składając wszystkim życzenia wyraził nadzieję, że wszystkie założone cele uda się osiągnąć w najbliższej przyszłości.

Swoimi refleksjami na temat atmosfery w branży podzielił się także Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. – Wszyscy boimy się nadchodzących zmian. Jednak atmosfera jest sprzyjająca do rozmów – mówił. Podkreślił, że przez ostatnie półtorej roku cała branża prowadziła konsultacje i przedstawiała merytoryczne wskazówki dotyczące pojawiających się regulacji prawnych.

Podczas tego spotkania podziękowaliśmy Prezesom wodociągów cieszyńskich i piekarskich. Januszowi Stecowi i Januszowi Bulikowi , którzy przeszli na emeryturę. Pamiątkowe rzeźby św. Franciszka (patrona naszego środowiska) w imieniu duszpasterstwa wręczył arcybiskup Wiktor Skworc.

Janusz Dulik dziękując za współpracę powiedział, że w życiu na wszystko jest czas. Czas na naukę, pracę i emeryturę. Nie należy przeciągać żadnego z tych okresów.

W czasie całego spotkania grał zespół muzyczny i wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

Serdeczne dziękujemy organizatorom za przygotowanie spotkania.

Zdjęcia – Piotr Rutkowski K.W. S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.