Inżynier kontraktu dla II fazy w Jaworznie wybrany.

18 listopada 2013 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę
z firmą Tractebel Engineering S.A. na prowadzenie obsługi technicznej, jako Inżynier Kontraktu Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II”. Kontrakt został podpisany na 42 miesiące, a jego wartość to 438 500 zł netto.

W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział prezes MPWiK Józef Natonek oraz wiceprezes Rafał Łabaj. Firmę Tractebel Engineering S.A. reprezentował natomiast prezes Jarosław Krzyżanowski i wiceprezes Hanna Wieczorek.Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie stanowienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, które w II fazie projektu obejmują 3 kontrakty budowlane: modernizację obiektu oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie oraz budowę kanalizacji w osiedlu Bory. Jak stwierdził prezes MPWiK Józef Natonek – Zadania stojące przed Inżynierem Kontraktu są niezwykle ważne dla powodzenia inwestycji. Sprawdza on m.in. materiały wykorzystywane przy budowie, rozlicza wykonawców z jakości i terminowości robót, a także dokonuje odbioru wykonanych prac.

Oznacza to, że Inżynier Kontaktu będzie w stałym i bezpośrednim kontakcie z wykonawcą robót oraz będzie zarządzał robotami w sensie fizycznym, finansowym i logistycznym.

Według Zarządu Tractebel Engineering S.A. to firma, która posiada bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt podobnych projektów, w tym nadzór nad I fazą jaworznickiego projektu kanalizacyjnego.

***

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.