NOWOCZESNE METODY OCZYSZCZANIA

Centralny system kontroli, nowa generacja energooszczędnych urządzeń, modernizacja komór fermentacyjnych – to tylko niektóre z wielu zmodernizowanych elementów Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.

Oficjalne otwarcie Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej odbyło się 27 czerwca o godzinie 12.00.

Modernizacja Oczyszczalni została zrealizowana jako jeden z elementów programu realizowanego przez gminę Dąbrowa Górnicza „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”, a jej przebudowa zajęła 2,5 roku i została przeprowadzona w trzech etapach (I – prace przygotowawcze, II – rozpoczęcie prac i realizacja, III – zakończenie, uzyskanie pozwoleń i odbiór obiektu). Inwestycja ta pozwoliła na przejęcie ścieków z uporządkowanego zbiorczego systemu kanalizacji, w tym ze zlikwidowanej wyeksploatowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34,9 mln złotych, 19,6 mln złotych wyniosło dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” została wybudowana w połowie XX wieku, a oczyszczanie było w tym okresie prowadzone wyłącznie metodami mechanicznymi, w latach 70 rozbudowano Oczyszczalnię o część biologiczną. Kolejna modernizacja objęła część technologiczną i przystosowanie się do nowych wymogów Unijnych określających dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń.

W 2011 roku rozpoczęła się kolejna dwuletnia modernizacja i przebudowa, która objęła budowę nowych obiektów oraz zmianę funkcji części obiektów istniejących. Wprowadzone zostały zmiany, dostosowujące obiekt do zaostrzonych wymogów prawnych oraz wysokich standardów środowiskowych.

Zmodernizowana Oczyszczalnia to obiekt o wysokim poziomie technologicznym, sterowany w oparciu o centralny zintegrowany system kontroli i nadzoru z wizualizacją prowadzonych procesów oraz monitoringiem wewnętrznym. Wysokie parametry oczyszczania ścieków pozytywnie wpłyną na stan środowiska naturalnego, poprawi się jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zmniejszyło uciążliwości obiektu dla środowiska, w tym dla najbliższego otoczenia oczyszczalni. W wyniku modernizacji poprawił się bilans energetyczny przez wykorzystanie zwiększonej ilości biogazu, źródła energii odnawialnej, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Dziś Oczyszczalnia „Centrum” spełnia najwyższe ekologiczne normy europejskie i prawne w zakresie jakości ścieków, osadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Kompleksowa modernizacja, poza nadrzędnym celem zrealizowania obiektu o wysokim poziomie technicznym, przyjaznego środowisku, obejmowała również przygotowanie zaplecza dydaktyczno – konferencyjnego, pozwalającego na prowadzenie, w szerokim zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, w tym jednej z najnowocześniejszych w Polsce ścieżek ekologicznych z wykorzystaniem interaktywnych urządzeń audiowizualnych. Wykonanie innowacyjnej makiety interaktywnej będzie doskonałym uzupełnieniem programu edukacyjnego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Prezentacja będzie oddziaływała na wszystkie zmysły poprzez obraz oraz przestrzenny mapping zaprezentowany na elementach statycznej makiety.

Dziś Oczyszczalnia „Centrum” spełnia najwyższe ekologiczne normy europejskie i prawne w zakresie jakości ścieków, osadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i jest obiektem przyjaznym ekologicznie. Dla potwierdzenia ciekawostka, w obrębie obiektu gniazdują rzadkie ptaki(np. zimorodki) oraz przebywają, składając „regularne wizyty” na obiekcie, zwierzęta (lisy, zające, bażanty, kuropatwy).

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej Andrzej Malinowski oraz Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.