Nasze sztandary

Sztandar jest zewnętrznym, rozpoznawalnym znakiem społeczności (grupy ludzi) , która się z nim utożsamia, jednoczy i solidaryzuje. Jest symbolem i dumą.