Wodociągi proponują obniżkę ceny wody!

18 kwietnia jaworznickie wodociągi złożyły wniosek o zatwierdzenie nowej, niższej taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Ma ona  obowiązywać od 1 lipca 2014.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie musi przedstawić wójtowi, burmistrzowi, a w naszym przypadku Prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie. Do tego wniosku dołączona została szczegółowa kalkulacja cen i stawek, uwzględniająca wszelkie wydatki oraz rozpoczęte i planowane inwestycje.

Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomietłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj

Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom zamierza wprowadzić także nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-faktury). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto.

Już w roku ubiegłym informowaliśmy, że budowa nowej stacji uzdatniania wody to szansa dla miasta, polegająca na uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Dzięki tej przełomowej inwestycji nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości kupowanej wody z zewnętrznych źródeł. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej, która znacznie obniżyła straty wody na sieciwyjaśnia Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał ŁabajNasza obecna propozycja cenowa to wynik jasnych i zaplanowanych działań inwestycyjnych, a także działań zarządczych, które po latach zaczynają przynosić korzyści i widoczne oszczędności. Przeprowadzona analiza pozwoliła nam wyjść z taką propozycją taryfy. Jak będzie w przyszłym roku? Byłbym nieodpowiedzialny gdybym cokolwiek dziś zadeklarował. Przede wszystkim dlatego, że taryfa zależy również od wielu czynników na które Spółka nie ma wpływu.

Nowa niższa taryfa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.