Ponad 24 miliony dofinansowania

W 2013 w ramach pierwszej części jaworznickiego projektu kanalizacyjnego wybudowano 36 km kanalizacji za blisko 18 mln zł, z tego ponad 14 mln zł pochodziło z Funduszu Spójności. W roku 2013 oddano także do użytkowania nową stację uzdatniania wody Piaskownia. Kosztowała 19 mln zł. Do tej inwestycji Unia Europejska w 2013 roku dołożyła 10 mln zł. Teraz służy ona 50 tysiącom mieszkańców Jaworzna.

Tuż po wakacjach miało miejsce historyczne wydarzenie.  11 września nastąpiło oficjalne uruchomienie pierwszego w Jaworznie powierzchniowego ujęcia wody pitnej Piaskownia. Ujęcie posiadające maksymalną produkcję 10 000 m3 na dobę, zaopatruje w wodę blisko 50 tysięcy mieszkańców, w większości z osiedla Szczakowa, Góra Piasku, Śródmieście, os. Podłęże i os. Stałego. Woda pobierana jest bezpośrednio z Kanału Centralnego, i aby stała się  wodą zdatną do spożycia przez ludzi, przechodzi przez nowoczesny układ technologiczny, składający się m.in. z kolumny desorpcji, filtrów piaskowych, węglowych, systemu ozonowania i lamp UV służących do redukcji substancji organicznych. Nowe ujęcie kosztowało miasto i spółkę wodociągową ponad 19 mln zł, z czego w samym tylko 2013 roku ponad 10 mln zł pochodziło z Funduszu Spójności.

W mijającym roku znaczący postęp został także odnotowany przy pracach kanalizacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. W roku 2013 wybudowano i odebrano 36 kilometrów sieci kanalizacyjnej za 18 mln zł, z czego blisko 14 mln zł w roku ubiegłym pochodziło z unijnego dofinansowania.

W 2013 roku w osiedlu Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku zrealizowano 100 proc. robót budowlanych. Jedyne czynności związane z ułożeniem kanalizacji i odbudową nawierzchni pozostały do zrealizowania w 2014 roku w Ciężkowicach m.in. w ulicy Młyny Serafińskie, Filaretów i Bartniczej. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2014tłumaczy Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Wojas.

Także w 2013 roku w Pieczyskach, w oparciu o system dotacji, wybudowano 150 prywatnych przyłączy. Kolejne podłączenia mają być realizowane wiosną 2014 roku. W większości w Długoszynie oraz Górze Piasku. Obecnie chęć podłączenia się do sieci sanitarnej wyraziło ponad 80% mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DSC_8701 [1600x1200]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.