„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – pod takim hasłem przebiegła XXV Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę. Na tegoroczne spotkania w dniach 10-11 października przybyło ok. 3 tys. osób z 29 sztandarami.

Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce 10 października o godz. 14.00 w Sali o. Kordeckiego, gdzie po uroczystym rozpoczęciu nastąpiło wręczenie statuetek   św.Franciszka Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz firmom, które już dwa razy były głównym organizatorem tj. Wodociągom Częstochowskim, Szczecińskim, Nowo Sądeckim i Katowickim. Wręczone zostały również listy gratulacyjne osobom, które przybyły po raz 25. Część artystyczną umilił nam Chór Inovroclaviensis Cantans z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu pod dyrekcją Izabeli Szyma-Wysockiej i Danuty Szyma wraz z organistą Krzysztofem  Fryska z bazyliki Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, którzy uświetnili również Mszę świętą w niedzielę.

Następnie udaliśmy się na Nabożeństwo Różańcowe, Mszę Świętą, Drogę Krzyżową i Apel Jasnogórski, który prowadził Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, a modlitwę rodzin odmówiła rodzina Podruczny z Żor.

W niedzielę o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy zbiórkę pod Archikatedrą , gdzie wszystkie przybywające grupy witał Przewodniczący Rady Krajowej naszego duszpasterstwa zawodowego Ryszard Wałach. Procesja na Jasną Górę wyruszyła o 9.45 , a prowadził nas ks. Alfred Butwiłowski ze Świętej Wody w Wasilkowie.

 

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. odprawiona w bazylice. Eucharystii przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski w koncelebrze duszpasterzy środowiska zawodowego.
W homilii Prymas  przypomniał pracownikom wodociągów słowa papieża Franciszka z encykliki „Laudato si”: „’Czysta woda (…) jest sprawą najwyższej wagi, bo jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych. Będąc więc taką podstawową sprawą domaga się naszej szczególnej uwagi, aby zapobiegać przede wszystkim bezmyślnemu marnotrawieniu tego dobra. Dlatego problem wody jest częściowo kwestią kultury i edukacji, natury ale też edukacji i kultury’”.
Kaznodzieja zaznaczył również, że troska o wodę i naturalne środowisko nie może być tylko zadaniem pracowników wodociągów, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ale dotyczy nas wszystkich.
W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii abp Wojciech Polak powiedział: „Jezus błogosławi naszym zmaganiom i naszej walce, przypominając, że nawet jeśli po ludzku zdaje się to niemożliwe, czy jak mówimy ponad nasze ludzkie siły, to u Boga wszystko jest możliwe. Uczy, byśmy zawierzyli Bogu. Przypomina, że Bóg ma moc dosięgnąć i naszego serca, często tak zalęknionego, zamkniętego, otwierając je łaską i przebaczeniem. I zapewnia wreszcie, że On jest zawsze z nami, tak, jak był wtedy z uczniami, abyśmy pamiętali, że kto jest z Nim, nic nie traci z tego, co to życie czyni dobrym i pięknym, bo On człowiekowi z życia niczego nie zabiera, ale wszystko daje”. JE Prymas poświęcił 2 nowe sztandary: Białostockich Wodociągów i MPWiK w Piekarach Śl.
W pielgrzymce uczestniczyli m.in.: ks. Grzegorz Krząkała, Krajowy Duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz ks. infułat Jerzy Bryła z Krakowa.
Pielgrzymów powitał o. Krystian podprzeor Jasnej Góry: „Przybywacie na Jasną Górę, aby tu na nowo zrozumieć wartość swojej pracy, waszej służby, która jest szczególną służbą zdrowiu tej ziemi i zdrowiu człowiekowi, bezpieczeństwu takiemu jak: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, jak troska o to, aby z kranu płynęła woda zdrowa i czysta, umacniająca i rozwijająca życie. Ale jako pielgrzymi przynosicie tu do Matki różne sprawy waszej codzienności urzędniczych, naprawczych, wykonawczych, inwestycyjnych, ale także promień wiary zawarty w wotach wpisanych w grunt Jasnej Góry, w podłogi i posadzki, jako znak waszej służby i troski, za który dziękujemy”.
Podczas Eucharystii odczytano list uczestników 25. Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska do Ojca Świętego , a także Akt Zawierzenia Matce Bożej.
Reprezentanci Wodociągowców Białostockich przekazali abp Wojciechowi Polakowi z wyrazami wdzięczności i zaufania replikę Krzyża Wodociągowców, który znajduje się w Sanktuarium w Świętej Wodzie w diec. białostockiej. A paulinom z Jasnej Góry pielgrzymi przekazali figurkę św. Franciszka. Ufundowana i zamontowana została także płyta przy ołtarzu św. Jadwigi Królowej w Bazylice jasnogórskiej.

Organizatorem tegorocznej pielgrzymki było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu w imieniu którego Prezes Stanisław Kowalewski przekazał Krzyż Pielgrzymkowy organizatorowi przyszłorocznej pielgrzymki, czyli Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory, a Prezes Michał Pieczonka przyjął ten zaszczytny obowiązek i zaprosił wszystkich, by jeszcze liczniej przybywali do Jasnogórskiej Pani.

Zobacz też http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9683

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.