5 grudnia – spotkanie w Gliwicach

PWiK Gliwice jako spółka prawa handlowego istnieje od 1998 roku. Aktualnie świadczy usługi dla ponad 200 tys. mieszkańców i 170 firm. Podstawowym celem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości wody oraz odbiór i utylizowanie ścieków w sposób efektywny i proekologiczny. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. należy do czołówki branży.

 

po

 Członkowie Rady Krajowej naszego duszpasterstwa wraz z Zarządem PWiK Gliwice przed wejściem do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

 

Woda z Gliwic – to jest to!

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie można Gliwicom pozazdrościć. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych zgromadzonych w tworach węglanowych triasu, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Dodatkowo, cena wody w Gliwicach wciąż jest  najniższa w regionie.

Aktualnie w Gliwicach podejmuje się znaczące inwestycje związane z uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody oraz gospodarką ściekową i ochroną środowiska. Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” okazał się największym zadaniem inwestycyjnym dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej, realizowanym nad Kłodnicą.

Nowoczesna sieć objęła już prawie całe miasto. 53 proc. środków na inwestycję  pochodziła z dofinansowania unijnego. Projekt był przeprowadzany w dziewięciu dzielnicach, w których kanalizacji dotychczas nie było, lub była przestarzała; zmodernizowano 112 km sieci kanalizacji sanitarnej i 54 km kanalizacji deszczowej. Dokonano też renowacji 8 km kanalizacji ogólnospławnej przy pomocy technik bezwykopowych, wykonano 7 przepompowni ścieków oraz odtworzono 325 tys. m2 nawierzchni dróg. Osiągnięto cel projektu, którym była poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy. Za efektywne wykorzystanie dotacji PWiK zostało nagrodzone  prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji” – nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego.

Obecnie realizowany jest drugi etap, który objął rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach, budowę kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Dolnej Wsi. Od lutego 2013r. do zakresu Projektu włączona została budowa 60 km sieci kanalizacyjnej w Bojkowie i Ostropie. Po zakończeniu projektu w 2015 roku skanalizowane będzie blisko 100% miasta!

Ścieki ze skanalizowanego terenu trafiają do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obiekt pełną działalność rozpoczął w 2002 roku, jako jeden z najnowocześniejszych wówczas oczyszczalni w regionie. Uzyskiwany w oczyszczalni biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Wiosną tego roku zakończono natomiast kolejne prace w ramach Kontraktu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. Tym samym, gliwicka Centralna Oczyszczalnia Ścieków jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Dzięki unijnym środkom, obiekt rozbudowano, zhermetyzowano i wyposażono w biofiltry.

Na terenie oczyszczalni znajduje się Muzeum Techniki Sanitarnej, które powstało w budynku zabytkowej pompowni ścieków. Muzeum należy do prestiżowego Szlaku Zabytków Techniki.

Materiał dzięki PWiK Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.