5 grudnia – spotkanie w Gliwicach

PWiK Gliwice jako spółka prawa handlowego istnieje od 1998 roku. Aktualnie świadczy usługi dla ponad 200 tys. mieszkańców i 170 firm. Podstawowym celem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości wody oraz odbiór i utylizowanie ścieków w sposób efektywny i proekologiczny. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. należy do czołówki branży.

 

po

 Członkowie Rady Krajowej naszego duszpasterstwa wraz z Zarządem PWiK Gliwice przed wejściem do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

 

Woda z Gliwic – to jest to!

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie można Gliwicom pozazdrościć. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych zgromadzonych w tworach węglanowych triasu, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Dodatkowo, cena wody w Gliwicach wciąż jest  najniższa w regionie.

Aktualnie w Gliwicach podejmuje się znaczące inwestycje związane z uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody oraz gospodarką ściekową i ochroną środowiska. Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” okazał się największym zadaniem inwestycyjnym dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej, realizowanym nad Kłodnicą.

Nowoczesna sieć objęła już prawie całe miasto. 53 proc. środków na inwestycję  pochodziła z dofinansowania unijnego. Projekt był przeprowadzany w dziewięciu dzielnicach, w których kanalizacji dotychczas nie było, lub była przestarzała; zmodernizowano 112 km sieci kanalizacji sanitarnej i 54 km kanalizacji deszczowej. Dokonano też renowacji 8 km kanalizacji ogólnospławnej przy pomocy technik bezwykopowych, wykonano 7 przepompowni ścieków oraz odtworzono 325 tys. m2 nawierzchni dróg. Osiągnięto cel projektu, którym była poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy. Za efektywne wykorzystanie dotacji PWiK zostało nagrodzone  prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji” – nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego.

Obecnie realizowany jest drugi etap, który objął rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach, budowę kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Dolnej Wsi. Od lutego 2013r. do zakresu Projektu włączona została budowa 60 km sieci kanalizacyjnej w Bojkowie i Ostropie. Po zakończeniu projektu w 2015 roku skanalizowane będzie blisko 100% miasta!

Ścieki ze skanalizowanego terenu trafiają do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obiekt pełną działalność rozpoczął w 2002 roku, jako jeden z najnowocześniejszych wówczas oczyszczalni w regionie. Uzyskiwany w oczyszczalni biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Wiosną tego roku zakończono natomiast kolejne prace w ramach Kontraktu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. Tym samym, gliwicka Centralna Oczyszczalnia Ścieków jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Dzięki unijnym środkom, obiekt rozbudowano, zhermetyzowano i wyposażono w biofiltry.

Na terenie oczyszczalni znajduje się Muzeum Techniki Sanitarnej, które powstało w budynku zabytkowej pompowni ścieków. Muzeum należy do prestiżowego Szlaku Zabytków Techniki.

Materiał dzięki PWiK Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.