Hydroprezentacje XXII – współpraca i bezpieczeństwo

Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego Hydroprezentacje. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zagadnieniom gospodarki wodno-ściekowej. Hydroprezentacje adresowane są do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i kadry menedżerskiej branży wodociągowej. Tegoroczna edycja sympozjum odbędzie się w dniach 13-15 marca w Krynicy Zdrój.

Ogólnopolskie sympozjum Hydroprezentacje to 22 lata tradycji. Wydarzenie odbywa się co roku w Krynicy Zdrój i organizowane jest przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląską Radę Naczelną Organizacji Technicznej FSNT
w Katowicach. Patronem branżowym są Katowickie Wodociągi S.A. oraz Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.

Wydarzenie od lat skupia przedstawicieli branży, naukowców i ekspertów, którzy przedstawiają problemy i rozwiązania występujące w branży, a także dzielą się nowościami technologicznymi.

W tym roku tematami przewodnimi są współpraca i bezpieczeństwo. To zarazem jedne z najpoważniejszych wyzwań stojących przed branżą. Podczas prelekcji i warsztatów współpraca omawiana będzie w dwóch kontekstach. Pierwszy dotyczyć będzie współpracy w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnego uczenia się i zdobywania odpowiednich kompetencji, natomiast drugi poświęcony zostanie wzajemnej współpracy między firmami i wspólnym wdrażaniu innowacji.

Drugim tematem przewodnim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które omawiane będzie w kontekście: gwarancji ciągłych dostaw wody, ale także zupełnie nowych zagrożeń, związanych z nowoczesnymi technologiami, czyli cyberbezpieczeństwa.

Poruszone zostaną również tematy specjalistyczne, które będą dotyczyły m.in. zapobiegania awariom sieci wodociągowej, sposobów wykrywania awarii i ich efektywności, wykorzystania oczyszczonych ścieków do wytwarzania energii elektrycznej czy nowatorskich metod detekcji helem.

Hydroprezentacje to wyjątkowe, branżowe spotkanie, które co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do Krynicy Zdrój przyjeżdża ponad stu specjalistów z branży, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą.  Staramy się, aby każdego roku program wydarzenia poruszał najważniejsze wyzwania stojące przed branżą wodno-ściekową. Tematy podejmowane podczas sympozjum są zarazem najważniejszymi i najbardziej aktualnymi zgodnie z branżowymi trendami tłumaczy Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady programowej sympozjum Hydroprezentacje XXII 2019.

Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy zapraszają gości konferencji do hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy Zdroju, który położony jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.