XXIII Konferencja Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W dniach 12-14 czerwca miała miejsce XXIII konferencja Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, połączona z obchodami 150-lecia Szczecińskich Wodociągów.

W czasie tych trzech dni zapoznaliśmy się z bardzo bogatą historią miasta i wodociągów. Czwartkowy poranek rozpoczęliśmy mszą św. w Katedrze p.w. św. Jakuba, z wieży której, mogliśmy podziwiać piękną panoramę.  Zobaczyliśmy miasto, jego najcenniejsze zabytki i obiekty należące do ZWiK w Szczecinie. W pierwszej kolejności mogliśmy zobaczyć jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków jaką jest Oczyszczalnia „Pomorzany”. Oddana przed trzema laty zupełnie nowa oczyszczalnia jest jedną z trzech pracujących obecnie i przejmuje większość ścieków w ilości 70-150 tysięcy metrów sześciennych na dobę (różnica spowodowana jest posiadaniem kanalizacji ogólnospławnej w części miasta). Obiekt ten posiada własną suszarnię i spalarnię osadów, co nadal nie jest częste w naszych miastach.

Kolejnym obiektem, który widzieliśmy był Zakład Uzdatniania Wody „Miedwie”.  Swą nazwę zaczerpnął od nazwy jeziora z którego czerpie wodę i jest jednym z ośmiu, gdzie ZWiK produkuje wodę dla zaopatrzenia miasta. Z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”, woda po uzdatnieniu dostarczana jest do Szczecina dwoma magistralami wodociągowymi o średnicy 1200 mm (tzw. stara miedwianka 700 mm tzw.  nowa miedzianka oraz magistrala Warszewo – Mścięcino) do zbiorników ZPW „Pomorzany” , skąd po powtórnej dezynfekcji, tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Z magistrali miedwiańskiej, poprzez pompownię w Kijewie pobierana jest woda do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina. Całkowite zużycie wody mieście wynosi rocznie około 26 280 000 m3 – średnio 72 000 m3/dobę. Wodociąg „Miedwie” dostarcza obecnie do Szczecina do 90% wody.

Piątkowy poranek rozpoczęliśmy mszą św. w kościele p.w. św. Mikołaja, patrona rybaków. Nowy kościół, poświęcony w grudniu 2012r. zbudowany został w sąsiedztwie ZWiK-u, a jego proboszcz ks. Ryszard Kamiński jest Duszpasterzem Środowiska w Szczecinie.

Podczas obrad Rady Krajowej zmieniono dotychczasowy termin pielgrzymki do św. Józefa w Kaliszu i M.B. Licheńskiej przesuwając termin z czwartkowo-piątkowego na piątkowo-sobotni, w drugim tygodniu maja. Konferencja zakończyła się rozdaniem nominacji do Rady Krajowej na rok 2013/2014.

Na rozpoczęcie konferencji powitał nas Dyrektor Ryszard Wójcik i Prezydent Piotr Krzystek, stronę duchową zapewnił Duszpasterz Środowiska w Szczecinie ks. Ryszard Kamiński, nad całością czuwała Joanna Michalewicz – członek Rady Krajowej naszego duszpasterstwa, a na zakończenie pożegnał nas Prezes ZWiK Beniamin Chochulski. Poza księdzem Ryszardem był z nami również Duszpasterz Krajowy ks. Grzegorz Krząkała i Duszpasterz  Środowiska w Białostockiego ks. Alfred Butwiłowski oraz Duszpasterz  Środowiska Tarnobrzeskiego ks. Adam Marek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.