Czas na emeryturę

Roman Wilk – do 31 grudnia 2013r. Prezes Białostockich Wodociągówzdjecie

Urodził się. 01.01. 1948r. w Kędzierzynie-Koźlu. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Białymstoku (technik telekomunikacji), absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (Wydział Ekonomii).

1972-1980 pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych, od 1980 monter w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Biazet.

Od 1980 w „Solidarności”; członek Prezydium Komisji Zakładowej w Biazecie; współtwórca zespołu ds. informacji; współorganizator akcji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz poparcia dla społecznego projektu ustawy o cenzurze. W 1981 współorganizator sieci informacyjnej obejmującej ponad 100 zakładów pracy Białymstoku. Od 23 III 1981 członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Regionu Białystok; w VI 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Białystok, członek Prezydium Zarządu Regionu, odpowiedzialny za kontakty z Krajową Komisją Porozumiewawczą i wydawnictwa niezależne; w V 1981 współorganizator wystaw i kiermaszów książek NOW-ej w największych zakładach miasta; od 1 IX 1981 kierownik Sekcji Wydawnictw i Poligrafii Zarządu Regionu, współorganizator sieci 45 bibliotek zakładowych z literaturą niezależną; jesienią 1981 współzałożyciel, następnie szef Białostockiej Oficyny Wydawniczej. Współzałożyciel sekcji „Solidarność” Kierowców Transportu Prywatnego w Białymstoku.

13 XII 1981 współorganizator spotkania działaczy „S” w celu proklamowania strajku w zakładach pracy Białegostoku; następnie w ukryciu, poszukiwany listem gończym; organizator przygotowywania paczek dla internowanych. 31 XII 1981 współorganizator akcji plakatowej w Białymstoku. Po 13 XII 1981 koordynator – w kontakcie z pozostającym w ukryciu członkami Prezydium Zarządu Regionu – druku i kolportażu pism podziemnych, m.in. „Wiadomości Bieżących” i „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ «S» Region Białystok”, akcji ulotkowych i plakatowych; członek tajnego Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Regionu Białystok. W 1982 współorganizator uruchomienia nielegalnego nadajnika telewizyjnego, z którego w trakcie nadawania „Dziennika Telewizyjnego” wyemitowano napis „Solidarność”, odebrany na jednym z białostockich osiedli, współorganizator podziemnego radia „S”. 21 XII 1982 aresztowany, 5 IV 1983 zwolniony, następnie pod dozorem milicyjnym; 26 VII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. W 1986 uczestnik reaktywowania podziemnych struktur regionalnej „S”. Współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego. W 1988 członek białostockiej RKW. 1988-1996 współzałożyciel, wicedyrektor i dyrektor Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO.

W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej, współorganizator pierwszych samorządów w woj. białostockim.

Od 1992 poza strukturami „S”. Od 1998 prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.  W 2006 roku Wodociągi Białostockie kierowane przez pana Prezesa Romana Wilka zorganizowały XVI Ogólnopolską  Pielgrzymkę Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę.

W 1998 roku, kiedy pan Roman Wilk  obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągów Białostockich, przedsiębiorstwo zaledwie od pięciu lat funkcjonowało jako spółka miejska prawa handlowego w nowych realiach ustrojowych. Historia tej najstarszej w Białymstoku firmy komunalnej toczy się od 1890 roku, co z jednej strony imponuje, ale z drugiej – pokazuje, że kierowanie nią w szybko zmieniających się warunkach ekonomiczno-prawnych jest niezwykle trudnym zadaniem. Z tego zadania  pan Prezes wywiązał się znakomicie.

Głęboka restrukturyzacja Wodociągów Białostockich, którą od początku swojego kierownictwa pan Roman Wilk podjął, była pionierskim przedsięwzięciem w Polsce, ponieważ nieliczne firmy tego sektora decydowały się wówczas na gruntowne zmiany. Wymagały one ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego, nie mającego widowiskowego charakteru w ogólnospołecznym odbiorze, grożącego natomiast negatywnymi zachowaniami grup pracowniczych niezadowolonych z nowych uwarunkowań.

Pan Prezes, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i zarządczych skutecznie dobrał sobie najbliższych współpracowników, a ogół załogi pobudził do aktywności i kreatywności. Opracowana przez Wodociągi Białostockie w 1999 roku, konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przekształciła mentalnie przedsiębiorstwo, dostosowała jego działalność do sytuacji bieżącej i umożliwiła reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia.

Zaczynając od zagadnień najważniejszych z perspektywy podstawowej działalności Wodociągów Białostockich, należy przede wszystkim wspomnieć o gruntownej modernizacji technicznej i technologicznej systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Aby sprostać tym zadaniom, przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg udanych inwestycji i dwukrotnie za kadencji Pana Prezesa z powodzeniem sięgnęło po dofinansowanie ze środków unijnych:

– Dzięki zrealizowanemu w latach 2003-2008 projektowi „Poprawa jakości wody
w Białymstoku” mamy teraz jedną z najlepszych w kraju, bezpieczną dla zdrowia wodę wodociągową, a oczyszczanie ścieków również odbywa się na najwyższym poziomie.

– Zakończone obecnie przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” zwiększyło niezawodność działania systemu wod.–kan. oraz poszerzyło dostęp do infrastruktury sanitarnej.

W innych obszarach działania przedsiębiorstwa, do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:

1. Wdrożenie Zintegrowanego System Zarządzania opartego na trzech strukturach: jakości, środowiska i BHP.

2. Podniesienie wydajności pracy, uproszczenie i uelastycznienie struktury organizacyjnej Wodociągów Białostockich, zracjonalizowanie jej przy jednoczesnej redukcji załogi bez „ostrych cięć”. W ciągu prawie 16 lat liczba pracowników w naturalny sposób, łagodnie zmniejszyła się z 579 do 383 osób, podczas gdy np. długość sieci wodociągowej wzrosła w tym okresie o 1/5 i ma dziś ponad 1000 km.

3.Ogromne unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez komputeryzację i automatyzację procesów oraz wdrożenie i rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego  opartego na rozległej sieci komputerowej, którą sterują wirtualne serwery.

4. Połączenie wszystkich obiektów przedsiębiorstwa siecią światłowodową, której nowatorską w Polsce metodę układania w kanałach ściekowych opracowano właśnie tutaj, „pod okiem” Pana Prezesa.

*Pan Prezes Roman Wilk w dotychczasowym 17-osobowym „poczcie” szefów Wodociągów Białostockich jest na drugim miejscu pod względem stażu pracy na tym stanowisku (1998-2013) – po przedwojennym dyrektorze Włodzimierzu Ałtuchowie, bratanku twórcy i budowniczego przedsiębiorstwa (1921-1939).

Tekst i zdjęcie Krzysztof Kita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.