Jaworzno stawia na nowoczesność.

Zakończyły się prace remontowo-budowlane związane z realizacją III fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna.” Dzięki dobrym projektom i dofinansowaniu z UE, infrastruktura wod-kan w Jaworznie staje się coraz bardziej nowoczesna.

Zrealizowane prace obejmowały m.in. przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Stałego oraz Podłęża, a także remont zbiorników wody pitnej Warpie. W ramach tej fazy zrefundowano również budowę wodociągów i kanalizacji na ul. Słowackiego, czy Piłsudskiego, budowa miała miejsce 6 lat temu. Dlaczego tak się stało wyjaśnia Agnieszka Granda, p.o. kierownik Jednostki Realizującej Projekt w jaworznickim MPWiK: –

W ramach wolnych środków na lata 2007–2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór nowych wniosków w ramach POIŚ. Wiedząc o tym, napisaliśmy odpowiedni wniosek z uwzględnieniem zadań już zrealizowanych, dla których można było uzyskać zwrot środków. I to się udało. Uzyskaliśmy w ostatniej transzy dofinansowanie, a raczej refundację na zadania już zrealizowane i będące w realizacji .  

W ramach projektu wyremontowano sieć kanalizacyjną na dwóch największych osiedlach miasta. Korzysta z niej obecnie kilka tysięcy mieszkańców Jaworzna. Niezwykle ważną inwestycją była również modernizacja zbiorników wody pitnej Warpie, które stanowią istotny i strategiczny element w całym układzie wodociągowym Jaworzna – magazynują i gwarantują dostawę wody pitnej o stałym ciśnieniu. Remont zbiorników został podzielony na dwa etapy; w pierwszym pełnej renowacji poddano konstrukcję oraz elewacje dwóch powierzchniowych zbiorników. W drugim wyremontowano trzy podziemne zbiorniki m.in. nasypy, stworzono nowy układ zasilania elektrycznego, czy układ oświetleniowy. Dzięki tym działaniom mieszkańcy zyskali nowoczesne obiekty, które mogą być zdalnie obsługiwane z siedziby wodociągów.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach III fazy Projektu wyniósł ponad 9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z POIiŚ wynosi 4 755 755,86.

Zbiorniki WARPIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.