XIX Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Licheńskiej.

Połowa maja to czas naszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki do św. Józefa w Kaliszu i MB Licheńskiej. Nasze tegoroczne pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Mszy św.  u świętego Józefa w Kaliszu. Na wstępie jak zawsze powitał nas kustosz sanktuarium ks. Prałat Jacek Plota. Nawiązał do pobytu w sanktuarium św. Jana Pawła II, który to zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę życia w Polsce i na świecie. Następnie słowo na powitanie wypowiedział Prezes PWiK w Kaliszu Andrzej Anczykowski, który powitał nas w imieniu kaliskich wodociągowców i poprosił biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka o przewodniczenie Mszy św. W homilii celebrans wskazał na 100 rocznicę objawień fatimskich : „ … Człowiek ciągle popełnia ten sam błąd, że chce zająć miejsce Pana Boga i dyktować swoje zasady. Wszyscy znamy przykazania Boże, ale na co dzień są one trudne do wykonania. Musimy jednak pamiętać, że nie zabijaj znaczy nie zabijaj, nie kradnij znaczy nie kradnij „ – mówił bp Janiak. Odwołując się do objawień fatimskich podkreślał, że papież Jan Paweł II 36 lat temu został cudownie ocalony przez Matkę Bożą Fatimską.  „ – Przywołajmy na pamięć dzień 13 maja, kiedy o tej samej godzinie 64 lata po objawieniu Matki Bożej, wydarzył się zamach na papieża. Rok później Ojciec Święty dał piękne świadectwo w Fatimie, bo po ludzku powinien zginąć, ale został ocalony w tej samej godzinie objawień” – powiedział kaznodzieja.

foto : Ewa Kotowska- Rasiak

Na zakończenie Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup Edward Janiak zawierzył patronowi pracowników wodociągów, kanalizacji, ochrony środowiska i służb komunalnych z całej Polski. Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: krajowy duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, diecezjalny duszpasterz z Legnicy ks. Roman Raczak, kustosz kaliskiej bazyliki ks. prałat Jacek Plota, przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowic Ryszard Wałach, prezes Kaliskich Wodociągów Andrzej Anczykowski, zastępcy przewodniczącego Rady Krajowej Henryk Żubertowski i Andrzej Grzeluszka oraz pielgrzymami z różnych stron Polski.

Następnym etapem naszego pielgrzymowania były rozważania Drogi Krzyżowej w lasku grąblińskim prowadzone przez duszpasterza krajowego ks. Grzegorza Krząkałę.

13 maja w setną rocznicę objawień fatimskich rozpoczęliśmy adorowanie Najświętrzego Sakramentu o godzinie 11.00 podczas godziny różańcowej w kaplicy Trójcy Świętej w dolnej części bazyliki. Kuliminacyjnym punktem pielgrzymowania było uczestnictwo we Mszy św. o godz. 12.00 przed cudownym obrazem MB Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Krząkała a w koncelebrze z nim ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC- przełożony domu zakonnego Zgromadzenia Księzy Marianów oraz duszpasterz środowiska w Legnicy ks. Roman Raczak

Ks. Grzegorz w homilii przytoczył słowa Chrystusa do Filipa z ewangelii św. Jana: „Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś ?” – po czym zastanawiał się co znaczy poznać Boga.

„ Jesteśmy ludźmi, którzy przyszli do tego szczególnego miejsca na polskiej ziemi, aby swoją wiarę na nowo formować i uczyć się od Matki Bożej Licheńskiej trwania przy Jezusie do końca”

Nawiązał także do rocznicy objawień fatimskich. Przypomniał, że Maryja w Fatimie prosiła o dwie rzeczy: o modlitwę i o nawrócenie grzeszników –„ Przesłanie w Fatimie przypomina nam, że to, co nazywamy głęboką pobożnością, jest początkiem odnowy świata”

Przed błogosławieństwem końcowym został odczytany Akt Zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej. Na zakończenie część pielgrzymów wraz z pocztami sztandarowymi ustawiła  się do pamiątkowego zdjęcia na schodach przed bazyliką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.