Uroczystości w P. W. i K. Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

9 stycznia 2012 roku Zarząd oraz Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach gościli na spotkaniu opłatkowym ks. Grzegorza Krząkałę – Duszpasterza Krajowego oraz p. Ryszarda Wałacha – Przewodniczącego Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze składania sobie życzeń, wspólnego kolędowania oraz wymiany wspomnień związanych z ubiegłoroczną pielgrzymką zorganizowaną przez animatorów duszpasterstwa z tarnogórskich wodociągów „Śladami Sanktuariów Maryjnych”.

Podczas wizyty ks. Grzegorz Krząkała poświęcił nowe miejsce pracy pracowników P.W. i K. tj. Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Oczyszczalnia ta została wybudowana w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza -współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przejęło obiekt do eksploatacji w dn. 28 listopada 2011 r., a symboliczny akt przekazania oczyszczalni wręczył Prezesowi P.W. i K. – p. Marcie Bis Burmistrz Miasta p. Arkadiusz Czech.

Centralna Oczyszczalni Ścieków (C.O.Ś) jest następczynią oczyszczalni „Śródmieście”, która służyła mieszkańcom Tarnowskich Gór od 1929 roku. C.O.Ś. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków działająca w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny o wydajności średnio dobowej 4.520 m3/dobę. Odbiera zarówno ścieki przemysłowe jak i komunalne, eliminując jednocześnie znaczną część substancji niebezpiecznych oraz zagrażających środowisku. To pierwsza oczyszczalnia w Tarnowskich Górach, w której, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, wykorzystywana będzie energia odnawialna (biogaz), a dzięki nowoczesnym technologiom oraz położeniu, będzie to obiekt bardziej przyjazny zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.