Spotkanie noworoczno-kolędowe w Wodociągach Częstochowskich

Przemówienie Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A. w Częstochowie mgr inż. Andrzeja Babczyńskiego z okazji spotkania opłatkowego w 2012 roku :

 Jak co roku to dla mnie wielka radość móc otwierać tę piękną uroczystość tradycyjnego spotkania opłatkowego. Dzięki tym spotkaniom możemy jeszcze przez kilka poświątecznych dni pozostać w ciepłym, radosnym klimacie Świąt Bożego Narodzenia aby razem świętować i życzyć sobie wszelkiego dobra w Nowym Roku.

Witam serdecznie  wszystkich przybyłych  a w szczególności:

– Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa Matyjaszczyka

– Prezesa Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji,  Wójta gminy       Mykanów Pana  Krzysztofa Smelę;

– Ks. Prałata Jarosława Srokę – Duszpasterza Częstochowskiego Środowiska Zawodowego

– Z-cę Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Jarosława Marszałka,

–  Ojca płk. Jana Golonkę;

– Głownego Księgowego Wodociągów Katowickich Panią Krystynę Bensel

– Członków Krajowej Rady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z jej przewodniczącym Panem Ryszardem Wałachem;

– W-ce Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Janinę Miglus

–  Dyr. Biura ZK – Pana Piotra Koselę

Witam serdecznie emerytowanych i obecnych pracowników.

Jak Państwo zauważyliście nie ma dziś z nami   JE Arcybiskupa ponieważ w związku z przejściem na emeryturę niespodziewanie wypadł mu pilny wyjazd a żaden z biskupów pomocniczych nie mógł wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości. Również z powodu nagłej choroby nie przyjechał ks. Grzegorz Krząkała  krajowy duszpasterz pracowników wodociągów i kanalizacji.

Mieliśmy na dzisiaj przygotowaną  niespodziankę oraz uroczystość podziękowania dla JE Arcybiskupa za lata opieki duchowej nad nami ale będziemy ją musieli przełożyć na inną okazję.

Rok 2011 jest już w całości zapisaną kartą, nadszedł więc czas na podsumowania. Spróbujmy zatem oderwać się od codziennego zgiełku, spojrzeć na mijające 12. miesięcy z dystansu, zebrać myśli i siły na Nowy Rok!

Miniony rok był dla nas okresem pomyślnym nie doświadczyły nas a przede wszystkim odbiorców naszych usług żadne poważne stany awaryjne, zapewnialiśmy stałą dostawę zdrowej i bezpiecznej wody, bezproblemowy odbiór ścieków. Dzięki ciągłej rozbudowie i modernizacji sieci podnieśliśmy standard i jakość świadczonych usług .Przebudowaliśmy w 2011 roku 12.km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Rozbudowaliśmy system wodociągowy o blisko 25.km.Przejeliśmy do eksploatacji 55.km nowych sieci kanalizacyjnych z 17 .przepompowniami ścieków. W tym całkiem nowy system kanalizacji z  oczyszczalnią  i przepompownią w gminie Rędziny. Obecnie więc eksploatujemy już 86. obiektów ujęć wody, 8- oczyszczalni ścieków i 112 przepompowni oraz ponad 3330 km  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do ważniejszych wydarzeń  minionego roku w Wodociągach Częstochowskich moim zdaniem należy zaliczyć:

  1. Zajęcie III miejsca w ogólnopolskim rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych przeprowadzonego przez Strefę  Gospodarki dodatek do Gazety Prawnej.  Ranking miał na celu pokazanie liderów branży wod-kan., wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw w kraju. O finalnej klasyfikacji decydowało wiele aspektów, takich jak zaawansowanie technologiczne, kondycja finansowa, wdrażanie polityki jakości, jak również zaangażowanie przedsiębiorstwa w życie społeczności lokalnej i sprawy ekologii.
  2. W minionym roku zostaliśmy uhonorowani tytułem Geparda Biznesu. Konkurs został przygotowany na zlecenie Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” i przeprowadzony na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Konkursowa lista została przygotowana na podstawie oceny wzrostu wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2008  do końca marca 2010 roku.
  3. Działania firmy na rzecz ochrony środowiska kolejny raz zostały docenione przez Ministra Środowiska nominacją do nagrody Europen EMAS Awards. Byliśmy jedną z czterech firm reprezentujących Polskę. Tym razem z uwagi na przewodnictwo Polski w UE uroczysta gala wręczania nagród odbyła się w urokliwym miejscu bo w Kopalni Soli w Wieliczce. Nagroda ta przyznawana jest przez Dyrekcje Generalną d/s Środowiska Komisji Europejskiej firmą ,które w szczególny sposób łączą innowacyjność i gospodarczą stabilność uwzględniając jednocześnie zagadnienia środowiskowe przez co w praktyce wdrażają ideę zrównoważonego rozwoju. W ubiegłorocznej edycji konkursu mottem nagrody było  zaangażowanie pracowników w systematyczną poprawę efektywności środowiskowej. Jest to nagroda przyznawana najlepszym nominowanym na szczeblu krajowym.
  4. Po raz 7-my uzyskaliśmy statuetkę oraz tytuł Gazeli Biznesu przyznawany firmom rozwijającym się dynamicznie niezależnie od warunków gospodarczych i odnotowujących stały wzrost przychodów ze sprzedaży i dodatni wynik finansowy. Szczególną cechą Gazeli Biznesu jest nieskazitelna reputacja ,uczciwość wobec kontrahentów, pracowników, Skarbu Państwa.
  5. W XI edycji konkursu Jurajski Produkt Roku stworzony w oparciu o własną myśl inżynierów pracowników Spółki „system wizualizacji i monitoringu produkcji wody i oczyszczania ścieków” uzyskał wyróżnienie. System ten przynosi nam bardzo wymierne oszczędności finansowe w postaci obniżki kosztów funkcjonowania oraz ekologiczne. W samym ubiegły roku obniżyliśmy i to już niski  poziom strat wody o 4% do poziomu 12 %

W maju i czerwcu ubiegłego roku z wynikiem pozytywnym poddani zostaliśmy przez P.C.B.C. auditom Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność funkcjonowania z normami ISO oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Przeprowadzone audity potwierdziły , że stale się doskonalimy i poprawiamy swoje funkcjonowanie. Podobnie pozytywnie certyfikowano system  w laboratorium badania wody i ścieków  na zgodność z normą ISO 17025 i dodatkowo rozszerzono zakres akredytacji o kolejne metody badawcze. Obecnie mamy certyfikowanych 46 oznaczeń a przygotowaliśmy na ten rok kolejne cztery

  1. Jak co roku podejmowaliśmy liczne działania proekologiczne przy wydatnym udziale powołanej przez samych pracowników grupy Ekopozytywni , którym przy tej okazji przy tak licznym audytorium bardzo serdecznie chcę podziękować,  gdyż  ich zaangażowanie w liczne akcje jak sadzenie lasu, sprzątanie świata, dni bez samochodu, organizację konkursów plastycznych dla najmłodszych są nie do przecenienia.
  2. Dziękuję również pracownikom za zaangażownie  i godne reprezentowanie Spółki podczas imprez sportowych w piłce nożnej ,siatkowej, wieloboju siłowym , bowlingu i szachach w których nasz reprezentant zdobył  tytuły Mistrza Polski – pracowników Firm Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz Mistrza Polski – Radnych i Pracowników Samorządowych. Drużyna bowlingowa natomiast zdobyła tytuł drużynowego  V-ce Mistrza Polski rozsławiając nasze miasto i region.

Na zakończenie, dziękując za obecność na spotkaniu naszej wodociągowej rodziny, chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia aby każdy dzień nowego roku był tak piękny, ciepły i radosny jak wigilijny wieczór w który dzielimy się opłatkiem a dziś go wspominamy. A ten wigilijny nastrój podtrzyma koncert kolęd w wykonaniu chóru Archikatedralnego na który Państwa za chwilę  serdecznie zaproszę.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Matyjaszczyk

Przewodniczący Z.K. – Pan Krzysztof Smela

Przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa – Ryszard Wałach

Słowo boże oraz błogosławieństwo naszemu życiu i pracy w Nowym Roku –  ks.Prałat  Jarosław  Sroka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.