XXVII Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska.

Tegoroczna pielgrzymka zgromadziła na Jasnej Górze ok. 4 tys. osób z 55 firm z całej Polski. Dwudniowa modlitwa, 14-15 października, przebiega pod hasłem „Idźcie i głoście” a organizatorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Olsztyn, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 120-lecia powstania.

Tradycyjnie pielgrzymkę rozpoczęliśmy od powitania w sali o. Kordeckiego i wykładu duszpasterza środowiska olsztyńskiego ks. Jana Szymko. Po części oficjalnej mogliśmy zobaczyć występ zespołu Kortowo z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego pod przewodnictwem Sławomira Kokoszko. O godzinie 16.00 przeszliśmy na błonia by rozważać tajemnice światła, Różańca świętego. Kolejnym etapem była Msza święta i Droga Krzyżowa. Pierwszy dzień pielgrzymowania zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim prowadzonym przez ks. Grzegorza Krząkałę.

Drugi dzień to zbiórka pielgrzymów pod Archikatedrą o godzinie 9.00, powitanie przez Przewodniczącego Rady Krajowej Duszpasterstwa , ustawienie orszaku i przejście na Jasną górę gdzie pod pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego powitał nas abp. Józef Górzyński. Złożono kwiaty po czym udaliśmy się do bazyliki.

Punktem centralnym pielgrzymki była Msza św. odprawiona o godz. 11.00 w jasnogórskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Liturgię uzupełnił śpiew Międzyparafialnego Chóru Wawrzynki z Olsztyna.
„Niech Maryja prowadzi was i skłania do modlitwy, do ‘pójścia i głoszenia’, niech na nowo pomaga wam zrozumieć wartość swoje pracy, która jest szczególną służbą zdrowiu tej ziemi i zdrowiu człowiekowi. Przynosicie na Jasną Górę płomień wiary ‘głoszenia i pójścia’ zawarty w wotach, wpisanych w grunt Jasnej Góry, za które, jako paulini, z serca wam dziękujemy” – powiedział witając wiernych o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry.

„Jesteście związani z takim zawodem, który decyduje o ludzkim życiu bardziej niż wiele innych, i nie tylko o wygodzie tego życia, ale jego bezpieczeństwie – mówił podczas homilii abp Józef Górzyński – Odpowiedzialność tego zawodu zmusza chrześcijanina do tego, aby stanął przed Bogiem i prosił, byśmy go dobrze wypełniali, bo to nie o nas tylko chodzi, tu chodzi o bezpieczeństwo tych, dla których ten zawodowy trud podejmujemy. I dlatego jest ważne, aby człowiek, który w takim trudzie wypełnia swój zawód, wypełniał go właśnie świadomy, że jest prowadzony mocną ręką Boga, który pragnie, aby człowiek z Nim współpracował. Ale swoje błogosławieństwo daje tym, którzy otwierają się na to Boże błogosławieństwo, i ta nasza obecność tu, jest tym znakiem otwarcia się i prośby o Boże błogosławieństwo, i wiemy, że jesteśmy tutaj przedstawicielami całego środowiska, i dla wszystkich wypraszamy dzisiaj to Boże błogosławieństwo, bez którego człowiek może trudzić się na próżno, zarówno w wymiarach tych ziemskich osiągnięć, jak i przede wszystkim w wymiarze wertykalnym, ku Niebu”.  Z kolei Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna powiedział:

„Przyjeżdżamy tu na Jasną Górę, aby pomodlić się za to, abyśmy zawsze mieli wodę, żebyśmy mogli z niej korzystać, bo woda jest nieodzowna do życia, do rozwoju naszego, zarówno tego społecznego jak i gospodarczego . My na Warmii i Mazurach mamy wiele pięknych akwenów wodnych, jak również mamy stacje głębinowe, w samym Olsztynie jest sześć takich stacji z bardzo zdrową wodą, którą bezpośrednio można pić z kranu. Modlimy się o to, żeby tej wody nam nie zabrakło, modlimy się o szczęście dla naszych rodzin, o rozwój naszej wspólnoty samorządowej, wspólnoty wodociągowej. Wszyscy wiemy, że zdrowie, że pogoda ducha i nasz rozwój, m.in. związany jest tym niezwykłym darem Bożym, jakim jest woda”

ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dodał:
„Indywidualnie każdy ma swoje intencje, każdy ma swoje wewnętrzne potrzeby, ale też potrzeby całego środowiska W tym roku dokonują się wielkie zmiany legislacyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, i to też chcemy powierzyć Maryi. To nie chodzi o to, kto ma absolutną rację, chodzi o szukanie najlepszego dobra, które możemy osiągnąć. Modlimy się o pracę, o godne warunki pracy, o to, by ta praca była mocno humanizowana, i nam zależy mocniej, żeby była chrystianizowana, żebyśmy w tym potrafili odnaleźć to, co jest spełnieniem się człowieka przed Panem Bogiem i przed sobą”.

Podczas Eucharystii Akt Zawierzenia odczytała Barbara Koziebrodzka z Wodociągów Olsztyńskich. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał m.in. ks. Jan Szymko, duszpasterz Środowiska Olsztyńskiego, a także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Na zakończenie  Krzyż pielgrzymkowy w imieniu PWiK w Olsztynie przekazał Jacek Zyśk – Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy a w imieniu Wodociągów Kieleckich krzyż przyjął prezes Henryk Milcarz i zaprosił na XXVIII pielgrzymkę 13- 14 października 2018r. pod hasłem ” Jesteśmy napełnieni Duchem świętym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie ufundowało jako dar pielgrzymkowy 8-stanowiskową umywalnię do mycia rąk i twarzy, wykonaną z granitu, umiejscowioną przy wejściu na Jasną Górę od strony Domu Pielgrzyma, a także naczynie na wodę święconą. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej ofiarowało ozdobny właz kanalizacyjny.

 

Foto – Przemysław Frej , PWiK w Olsztynie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.