Arcybiskup Józef Życiński – zmarł

Abp Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r., po ukończeniu studiów w seminarium duchownym w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. uzyskał stopień doktora teologii. Drugi stopień doktora – tym razem filozofii – uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
W latach 1982-1990 był prodziekanem, a później dziekanem wydziału filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1990-1997 był biskupem tarnowskim. W 1997 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełnił też urząd Wielkiego Kanclerza KUL.

Nas gościł w Lublinie podczas seminarium w czerwcu 2009 roku i witał na Jasnej Górze podczas XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


Miał 63lata. Wszyscy łączymy się w modlitwie, by dobry Bóg dał mu zaszczytne miejsce u swego boku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.