Specjalnie dla czytelników „ Wspólnoty” , wypowiada się pan Norbert Mastalerz Prezydent Tarnobrzega

Norbert Mastalerz Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Norbert Mastalerz Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 1. Na początek serdecznie panu gratuluję wyboru na Prezydenta i proszę o kilka słów o sobie.
 • Dziękuję bardzo za gratulacje. O sobie, bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że mimo wciąż młodego wieku (39 lat) jestem doświadczonym samorządowcem. Byłem radnym miejskim czterech ostatnich kadencji, a przez dwa lata pełniłem funkcję wicemarszałka podkarpackiego. Od połowy  grudnia ubiegłego roku jestem prezydentem Tarnobrzega. Praca w samorządzie to moja pasja.
 1. Został pan wybrany na to stanowisko w bardzo trudnym dla miasta czasie, mam tu na myśli zeszłoroczną powódź. Jak pan sobie daje radę z tak dużymi problemami związanymi z odbudową miasta?
 • Nawet przez dwie powodzie, bo woda zalała miasto dwukrotnie w maju i czerwcu – powodując ogromne straty. Nie załamuję jednak rąk, tylko konsekwentnie szukam pieniędzy na odbudowę miasta. Oczywiście, możliwości budżetowe są bardzo ograniczone, dlatego szukam ich we wszystkich możliwych zewnętrznych źródłach.  I znajduję, dzięki czemu wyremontujemy zniszczone drogi, chodniki, budynki itd.. A dzięki staraniom prezesa Tarnobrzeskich Wodociągów uzyskaliśmy aż 24 mln zł na  odbudowę zniszczonej przez powodzie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
 1. Jakie ma pan plany rozwoju na najbliższe lata w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej?
 • Najważniejsze  jest, o czym już wspomniałem – uruchomienie  zniszczonych przez wodę  – oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych  oraz rozbudowa i modernizacja zbiornika retencyjnego. Obie inwestycje już rozpoczęliśmy i chcemy zakończyć jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie musimy także uporać się z problemem zagospodarowania osadów komunalnych.
 1. Czy są już opracowane jakieś plany zapobiegania na wypadek podobnej fali wody, czy wyciągnięto wnioski z tego co się stało, tak by ludzie po powrocie do opuszczonych domów mogli się czuć bezpiecznie?
 • Zniszczone wały zostały odbudowane, ale to nie wystarczy, aby uchronić nas przed kolejną wielką wodą. Konieczne są rozwiązania systemowe: uregulowanie rzek, budowa polderów i  zbiorników retencyjnych, oczyszczenie terenów znajdujących się pomiędzy wałami,  modernizacja urządzeń wodnych.  Głęboko wierzę, że rząd upora się z tym wielkim zadaniem, a my jako samorząd będziemy go w tym wspierać.
 1. Rada Krajowa naszego duszpasterstwa zawodowego w Polsce z wielką radością przyjęła fakt, że organizatorem  XXI  Ogólnopolskiej Pielgrzymki naszych środowisk zawodowych na Jasną Górę w październiku 2011r. jest Miasto Tarnobrzeg i Tarnobrzeskie Wodociągi. Czy podziela pan naszą opinię, że będzie to duża promocja miasta i okolic  wśród pracowników naszego środowiska w całej Polsce i czy zamierza pan ten fakt wykorzystać?
 • Z wielką satysfakcją podjęliśmy się roli organizatora Pielgrzymki, bo to wspaniała,  godna naśladowania  idea.  To wielkie święto pracowników Państwa branży, czyli ludzi, którzy z wielkim poświęceniem pracują na rzecz swoich  małych ojczyzn.  A że  przy tej szczytnej okazji, jako organizator,  będziemy mieli okazję do promocji naszego miasta, to wspaniale. Cieszę się podwójnie
 1. Panie Prezydencie. Panu osobiście i Pana współpracownikom, życzymy wszystkiego dobrego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, a także wytrwałości w działaniach na rzecz rozwoju waszego pięknego i gospodarnego miasta.
 • Dziękuję bardzo. I życzę Państwu, aby XXI  Ogólnopolska Pielgrzymka była dla Was wielkim duchowym przeżyciem i okazją do integracji  Waszego  środowiska.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.