Sokółka 04 października 2011r. – poświęcenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

– Zmodernizowana w 1995 roku oczyszczalnia ścieków mogła przyjąć maksymalnie 6000 m. sześciennych ścieków dziennie. Ponieważ część zakładów przemysłowych wprowadzała ścieki o bardzo dużych ładunkach, większość urządzeń została wyeksploatowana już po 15 latach. Hydraulicznie oczyszczalnia przyjmowała do  65 proc. swojej przepustowości, natomiast ładunki tych ścieków dochodziły do 250 proc. projektowanych stężeń – wyjaśniał Antoni Sakowicz, dyrektor MPWiK.

– Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Sokołda, a w dalszej fazie jest rzeka Supraśl, która jest jednocześnie w części zlewnią wody pitnej dla Białegostoku. W tej sytuacji Spółka została zmuszona do natychmiastowej modernizacji istniejącej oczyszczalni. Koszt tej inwestycji zamknął się sumą 8,28 mln zł. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sokółce przyczyniła się do poprawy warunków środowiska naturalnego. Ponadto realizacja przedmiotowego zadania ma pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców, a tym samym wzrost standardu życia w bardziej przyjaznym czystym i zdrowym środowisku naturalnym – dodał dyrektor.

-Ścieki będą teraz czystsze niż woda w Sokołdzie – mówi Tomasz Breńko, kierownik wydziału gospodarki ściekowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce.

Zebrani na uroczystości goście mogli zwiedzić sokólską oczyszczalnię ścieków po modernizacji.

Materiał dzięki  isokolka.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.